Publicerad: 29 januari 2018

Regeringen gjorde de mest pricksäkra prognoserna 2015

2017-02-02: De mest pricksäkra prognoserna av skatteunderlaget för inkomståret 2015 gjorde regeringen. SKL har gjort en jämförelse mellan regeringens, SKL:s och Ekonomistyrningsverkets prognoser.

SKL missade skatteunderlaget med i genomsnitt 0,44 procentenheter.

Avvikelsen förklaras delvis av att grundavdraget och avdragen för pensionssparande överskattades i de prognoser som gjordes innan regeringens förslag om höjning respektive sänkning blev kända.

Se SKL:s utvärdering för mera utförlig information om de olika prognoserna.

Utvärdering SKL:s skatteunderlagsprognoser för 2015 (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot