Publicerad: 12 oktober 2016

Sammanfattning av 2017 års budgetproposition

De viktigaste förslagen för kommuner och landsting sammanfattas i cirkulär respektive EkonomiNytt. Det handlar bland annat om mer resurser till välfärden, satsning på transportinfrastruktur och glasögonbidrag för unga.

I Budgetpropositionen läggs de 10 miljarderna till kommuner och landsting in i utgiftsområde 25, vilket innebär att på sikt kommer dessa medel att successivt öka kommuner och landstings generella statsbidrag.

Förslagen som berör kommunerna sammanfattas i cirkulär 16:50

Förslagen som berör landstingen sammanfattas i EkonomiNytt 13/2016

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot