Publicerad: 21 september 2017

Sammanfattning av 2018 års budgetproposition

De viktigaste förslagen för kommuner och landsting sammanfattas i cirkulär respektive EkonomiNytt. Det handlar bland annat om ökade resurser till välfärden, satsning på skolområdet och mer pengar till förlossningsvården.

Regeringen bedömer i budgetpropositionen att tillväxten i Sverige blir stark, 3,4 procent år 2017 respektive 2,6 procent år 2018 (kalenderkorrigerade siffror). Det är en upprevidering jämfört med vårpropositionen.

Förslagen som berör kommunerna sammanfattas i cirkulär 17:46

Förslagen som berör landstingen sammanfattas i EkonomiNytt 12/2017

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot