Publicerad: 19 november 2018

Sammanfattning av 2019 års budgetproposition

De viktigaste förslagen för kommuner och landsting sammanfattas i cirkulär respektive EkonomiNytt.

Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2019–2021. Budgetpropositionen är lagd av övergångsregeringen enligt den praxis som utarbetats när ett regeringsskifte drar ut på tiden. Övergångsbudgeten förlänger, med några undantag, i princip anslagen i 2018 års budget. Det betyder bland annat att de riktade statsbidrag som skulle avslutas 2018 finns kvar 2019, samtidigt som de bidrag som skulle trappas upp 2019 är kvar på 2018 års nivå, med ett fåtal undantag.

Förslagen som berör kommunerna sammanfattas i cirkulär 18:47

Förslagen som berör landstingen sammanfattas i EkonomiNytt 09/2018

Nya budget- och planeringsförutsättningar efter BP 2019

I cirkulär 18:48 och EkonomiNytt 10/2018 redovisar SKL hur regeringens budgetproposition påverkar skatteintäkterna och utjämningen.

Hur budgetpropositionen påverkar kommunerna i cirkulär 18:48

Hur budgetpropositionen påverkar landstingen i EkonomiNytt 10/2018

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Niclas Johansson
    Sektionschef
  • Jonathan Fransson
    Ekonom
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot