Publicerad: 19 april 2017

Sammanfattning av vårpropositionen 2017

SKL har sammanställt de viktigaste förslagen och förändringarna i vårpropositionen och vårändringsbudgeten.

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2018.

I cirkulär och EkonomiNytt sammanfattas några av de större satsningarna:

  • Förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården med 150 miljoner år 2017.
  • Ökade medel till grundskolor med låg andel som är behöriga till nationella program i gymnasieskolan, 500 miljoner år 2017.
  • Förstärkning till gymnasieskolans introduktionsprogram, 150 miljoner år 2017.
  • Förstärkning av klimatklivet, 500 miljoner år 2017.
  • Ökade medel till förlossningsvården med 500 miljoner kronor.
  • Utökad satsning på barns och ungas psykiska hälsa, 100 miljoner.
  • En ökning av bidrag till läkemedelsförmånerna med 1,1 miljarder kronor till följd av ökade kostnader för läkemedel inom förmånerna.

Förslagen som berör kommunerna sammanfattas i cirkulär 17:14

Förslagen som berör landstingen sammanfattas i EkonomiNytt 06/2017

Satsningar på barn och unga i vårändringsbudget för 2017 (pressmeddelande)
2017-04-18

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot