Publicerad: 21 november 2018

Sammanfattning av vårpropositionen 2018

SKL har sammanställt de viktigaste förslagen och förändringarna i vårpropositionen och vårändringsbudgeten.

2018-04-17

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2018–2021. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. I cirkulär och EkonomiNytt sammanfattas några av de större satsningarna.

Sammanfattning av vårpropositionen för kommuner och landsting

SKL välkomnar satsning på ny välfärdsteknik i vårbudget (pressmeddelande)
2018-04-16

Kommunerna

 • 350 miljoner kronor för digitalisering inom Funktionsomsorgen och Äldreomsorgen.
 • Sommarjobb för unga, totalt 100 miljoner år 2018.
 • Ytterligare 200 miljoner för att ensamkommande barn ska bo kvar i den kommun de vistas i.
 • Fler böcker i förskolan, 50 miljoner.
 • 95 miljoner för ökad byggbonus för år 2018.

Förslagen som berör kommunerna sammanfattas i cirkulär 18:17

Landstingen

 • Förbättrad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården, 400 miljoner år 2018.
 • Vårdpersonal inom bristkompetenser äldre än 65, 200 miljoner år 2018.
 • En ökning av statens anslag till läkemedelsförmånerna med 1,1 miljarder till följd av ökade kostnader för läkemedel inom förmånerna.

Förslagen som berör landstingen sammanfattas i EkonomiNytt 04/2018

Informationsansvarig

 • Jonathan Fransson
  Ekonom
 • Niclas Johansson
  SektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot