Publicerad: 18 april 2018

Sammanfattning av vårpropositionen 2018

SKL har sammanställt de viktigaste förslagen och förändringarna i vårpropositionen och vårändringsbudgeten.

2018-04-17

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2018–2021. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. I cirkulär och EkonomiNytt sammanfattas några av de större satsningarna:

Kommunerna

  • 350 miljoner kronor för digitalisering inom Funktionsomsorgen och Äldreomsorgen.
  • Sommarjobb för unga, totalt 100 miljoner år 2018.
  • Ytterligare 200 miljoner för att ensamkommande barn ska bo kvar i den kommun de vistas i.
  • Fler böcker i förskolan, 50 miljoner.
  • 95 miljoner för ökad byggbonus för år 2018.

Landstingen

  • Förbättrad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården, 400 miljoner år 2018.
  • Vårdpersonal inom bristkompetenser äldre än 65, 200 miljoner år 2018.
  • En ökning av statens anslag till läkemedelsförmånerna med 1,1 miljarder till följd av ökade kostnader för läkemedel inom förmånerna.

Förslagen som berör kommunerna sammanfattas i cirkulär 18:17

Förslagen som berör landstingen sammanfattas i EkonomiNytt 04/2018

SKL välkomnar satsning på ny välfärdsteknik i vårbudget (pressmeddelande)
2018-04-16
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot