Publicerad: 21 november 2018

Små skillnader i träffsäkerhet av skatteunderlagsprognoser

De mest pricksäkra prognoserna av skatteunderlaget för inkomståret 2016 gjorde SKL. Vi har gjort en jämförelse mellan regeringens, SKL:s och Ekonomistyrningsverkets prognoser.

2018-03-26

Skillnaden i träffsäkerhet mellan SKL:s, Ekonomistyrningsverkets (ESV) och regeringens skatteunderlagsprognoser för inkomståret 2016 var mycket små. Avrundat till procent med en decimal var den 0,3 procent för alla tre prognosmakarna. Om man tittar på resultaten ännu mer exakt kan man se att det var SKL som lyckades bäst, med en genomsnittlig prognosmiss på 0,27 procent.

Tvåa kom Ekonomistyrningsverket (ESV), som i genomsnitt missade utfallet med 0,30 procent. Regeringens genomsnittsmiss var 0,34 procent.

För prognoser för inkomståren 2002–2016 har SKL gjort de träffsäkraste prognoserna för åtta av åren, regeringen lyckades bäst för fem av åren och ESV för två.

Se SKL:s utvärdering för mera utförlig information om de olika prognoserna.

Utvärdering SKL:s skatteunderlagsprognoser för 2016 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Bo Legerius
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot