Publicerad: 6 mars 2019

Välfärdsmiljarderna 2020

SKL presenterar här en första prognos av det kommun- och regionvisa utfallet av de så kallade välfärdsmiljarderna 2020. Ett preliminärt utfall bör kunna presenteras i början av september.

Prognosen bygger på uppgifter kring antal kommunmottagna flyktingar mellan 2015–1.3.2019, samt en prognos för perioden 1.3–31.8.2019. Prognosen baseras på kommunernas anvisningstal enligt bosättningslagen. Beräkningarna bygger också på en prognos över antalet inskrivna asylsökande i Migrationsverkets mottagningssystem per 31.8.2019. En del av välfärdsmiljarderna fördelas utifrån invånarantal. Den delen bygger på en prognos över befolkningen per 1.11.2019. Den delen ingår dock i SKL:s kommun- och regionvisa beräkningar av skatter och bidrag.

Kommun- och regionvisa uppgifter 2020 inklusive underlag (Excel 2010, nytt fönster)

Vad ingår i SKL:s kommunvisa beräkningar av Skatter & bidrag?

Uppgifterna för bidragets del som beror av flyktingvariabler ingår inte ingår i SKL:s kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag. Delen som fördelas via befolkningsvariablerna ingår dock.

Utfall av välfärdsmiljarderna tidigare år

Filerna öppnas i nytt fönster.

Välfärdsmiljarderna 2019 – utfall (Excel 2010)

Välfärdsmiljarderna 2018 – utfall (Excel 2010)

Välfärdsmiljarderna 2017 – utfall (Excel 2010)

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot