Publicerad: 18 oktober 2018

Välfärdsmiljarderna 2019

SKL har uppdaterat beräkningarna av de så kallade välfärdsmiljarderna 2019 för kommuner och landsting och presenterar ett preliminärt utfall för år 2019. Beräkningarna bygger på uppgifter till och med augusti 2018.

2018-09-06

Det är motsvarande beräkningsgrund som låg till grund för utfallet 2018. Om kommande regering beslutar om att samma principer ska gälla även för utfallet 2019 bör dessa beräkningar således överensstämma med utfallet.

Preliminärt utfall av välfärdsmiljarderna 2019

SKL:s reserverar sig för att regeringen kan ändra grunderna för beräkningen samt att statistikunderlaget kan revideras. Det definitiva utfallet presenteras i samband med budgetpropositionen.

Beräkningen bygger på antalet kommunmottagna flyktingar mellan 2014 och 31 augusti 2018, samt antalet inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem per den 31 augusti 2018. Den del som fördelas utifrån befolkningen ingår i det generella statsbidraget och därmed i SKL:s kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag.

Preliminärt utfall av välfärdsmiljarderna 2019 (Excel 2010, nytt fönster)

”Nya” välfärdsmiljarder i BP18

I linje med Budgetpropositionen för 2018 beslutade riksdagen att kommuner och landsting tillförs 5 miljarder kronor år 2019 (3,5 till kommuner och 1,5 till landsting) och ytterligare 5 miljarder 2020. Detta tillskott görs utöver de redan beslutade välfärdsmiljarderna enligt Budgetpropositionen 2017. Dessa nya tillskott förs till det generella statsbidraget och fördelas således lika i kronor per invånare till kommunerna respektive landstingen.

Vad ingår i SKL:s kommunvisa beräkningar av Skatter & bidrag?

Uppgifterna för bidragets del som beror av flyktingvariabler ingår inte ingår i SKL:s kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag. Delen som fördelas via befolkningsvariablerna ingår dock. Detta gäller även de nya välfärdsmiljarderna enligt BP18.

Utfall 2018 av välfärdsmiljarderna

Den beslutade fördelningen av välfärdsmiljarderna för 2018 presenterades i september 2017.

Välfärdsmiljarderna 2018 – utfall

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot