Publicerad: 4 september 2019

Välfärdsmiljarderna 2020

SKL presenterar här ett preliminärt utfall av de kommun- och regionvisa utfallen av de så kallade välfärdsmiljarderna 2020. Beräkningarna bygger på uppgifter till och med augusti 2019.

Om regeringen beslutar om att samma beräkningsprinciper som vid tidigare års utfall ska gälla bör dessa beräkningar överensstämma med utfallet.

I samband med budgetpropositionen presenteras det definitiva utfallet för välfärdsmiljarderna

SKL reserverar sig för att regeringen kan ändra grunderna för beräkningen samt att statistikunderlaget kan revideras. Det definitiva utfallet väntas i samband med budgetpropositionen. Beräkningen bygger på antalet kommunmottagna flyktingar mellan 2015 och 31 augusti 2019, samt antalet inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem per den 31 augusti 2019. Den del som fördelas utifrån befolkningen ingår i det generella statsbidraget och därmed i SKL:s kommun- och regionvisa beräkningar av skatter och bidrag.

Från 2021 ingår välfärdsmiljarderna i det generella statsbidraget

2020 är det sista året med en flyktingrelativ fördelning av de så kallade välfärdsmiljarderna. Från och med 2021 ingår dessa i sin helhet i det generella statsbidraget. Någon ytterligare publicering på denna sida, annat än om beräkningarna för 2020 revideras, kommer således inte att göras.

Kommun- och regionvisa uppgifter 2020 inklusive underlag (Excel 2010, nytt fönster)

Vad ingår i SKL:s kommunvisa beräkningar av Skatter & bidrag?

Uppgifterna för bidragets del som beror av flyktingvariabler ingår inte i SKL:s kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag. Delen som fördelas via befolkningsvariablerna ingår dock.

Utfall av välfärdsmiljarderna tidigare år

Filerna öppnas i nytt fönster.

Välfärdsmiljarderna 2019 – utfall (Excel 2010)

Välfärdsmiljarderna 2018 – utfall (Excel 2010)

Välfärdsmiljarderna 2017 – utfall (Excel 2010)

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    Ekonom
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot