Publicerad: 15 oktober 2018

Beskattningsutfall

Beskattningsutfall (tidigare kallat taxeringsutfall) presenteras av Skatteverket. De visar den kommunala skattebasen per kommun och län samt totalt för riket. Intäkterna för enskilda kommuner och landsting beror främst på beskattningsutfallet för riket.

Skillnader i skatteintäkter mellan kommuner och mellan landsting jämnas till stor del ut i inkomstutjämningen, som är en del av utjämningssystemet.

Datum för det slutliga och de preliminära beskattningsutfallen finns i Ekonomikalendern.

Flera förändringar i Skatteverkets rutiner kring beskattningsutfallet

Skatteverkets preliminära utfall påverkas från och med i år av flera förändringar i Skatteverkets rutiner; det första preliminära utfallet (prognosen) tidigareläggs från augusti till juni, antalet preliminära utfall utökas från tre till sju, prognosmetoden ändras och uppgifterna publiceras som så kallad öppen data (se länkar på sidorna nedan).

Detta innebär att det är svårt att bedöma kvaliteten i prognoserna och de uppgifter dessa grundas på, med större prognososäkerhet som följd.

Definitiva beskattningsutfall

Här beskrivs skillnaderna mellan SKL:s prognoser och utfallet. SKL lämnar även information inför bokslutsarbetet. Länk finns till Skatteverkets filer med utfall för alla kommuner och landsting.

2017 års definitiva beskattning

Beskattningsutfallet visar att det kommunala skatteunderlaget ökade med 4,95 procent 2016 jämfört med 2015.

SKL:s prognos prickade utfallet

2016 års definitiva taxering

SKL:s prognos underskattade utfallet

2015 års definitiva taxering

SKL:s prognos prickade utfallet

2014 års definitiva taxering

Utfallet i linje med vår prognos

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bo Legerius
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot