Publicerad: 21 november 2017

2014 års definitiva taxering

Enligt utfallsuppgifterna ökade skatteunderlaget med 3,36 procent 2013 jämfört med 2012. Utfallet är 0,04 procentenheter lägre jämfört med vår prognos i oktober.

Utfallet i linje med vår prognos

Skatteverket (SKV) har sammanställt utfallet för den beskattningsbara inkomsten 2013 enligt 2014 års taxering.

Den 19 december kommer vi att presentera budget- och planeringsförutsättningar där de läns- och kommunvisa skatteberäkningarna är uppdaterade med taxeringsutfallet och en ny skatteunderlagsprognos, skattehöjningar/-sänkningar för år 2015 samt befolkningsuppgifter per den 1 november 2014.

Kommuner

Enligt taxeringsutfallet blir slutavräkningen av 2013 års skatteintäkter minus 353 kronor per invånare den 1 november 2012. Avräkningen regleras i januari 2015. Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) skulle SKL:s decemberprognos användas i prognosen över slutavräkningen i bokslutet för 2013. SKL:s prognos gav en avräkning på minus 244 kronor per invånare. Detta ger en korrigering på minus 109 kronor per invånare i bokslut 2014.

Landsting

Enligt det definitiva taxeringsutfallet blir slutavräkningen av 2013 års skatteintäkter minus 167 kronor per invånare den 1 november 2012. Avräkningen regleras i januari år 2015. Differensen mellan det definitiva utfallet och prognostiserad slutavräkning för 2013 är minus 51 kronor per invånare den 1 november 2012. Denna avvikelse bokförs på år 2014 som en justeringspost enligt anvisning från RKR.

Taxeringsutfallet för kommuner och landsting 2011–2015, Skatteverket (Excel 2010, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Bo Legerius
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot