Publicerad: 22 februari 2019

Folkmängdssiffror

Befolkningens storlek har betydelse för storleken på statsbidrag och intäkter från utjämningssystemet. Beroende på sammanhanget är det befolkningen per den 1 november respektive befolkningen per den 1 januari som används.

Folkmängdssiffror per den 1 november

Dessa uppgifter har betydelse för utfallet i utjämningssystemet.
SCB brukar publicera nya värden i mitten av december.

Folkmängdssiffror per den 1 november 2002–2018, SCB

Folkmängdssiffror per den 1 januari

Dessa uppgifter behövs för modellverktyg Skatter & bidrag för kommuner. Filen innehåller uppgifter per den 1 januari 2019 (egentligen per 2018-12-31).

Folkmängdssiffror per den 1 januari, modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot