Publicerad: 21 februari 2017

Folkmängdssiffror

Befolkningens storlek har betydelse för storleken på statsbidrag och intäkter från utjämningssystemet. Beroende på sammanhanget är det befolkningen per den 1 november respektive befolkningen per den 1 januari som används.

Folkmängdssiffror per den 1 november

Dessa uppgifter har betydelse för utfallet i utjämningssystemet.

Folkmängdssiffror per den 1 november 2016, SCB

Folkmängdssiffror per den 1 januari

Dessa uppgifter behövs för modellverktyg Skatter & bidrag för kommuner. Filen innehåller uppgifter per den 1 januari 2017 (egentligen per 2016-12-31).

Folkmängdssiffror per den 1 januari, modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot