Publicerad: 6 november 2018

Prisindex

Kommuner och landsting samt företag som är verksamma inom den kommunala sektorn använder prisindex i olika sammanhang. Det handlar om budgetering, planering och upphandling.

Prisindex från SKL

Namn på den handläggare som tar fram SKL:s olika prisindex finns på sidan Informationsansvariga prisindex.

Landstingprisindex (LPI) och prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting (LPIK)

LPI är avsett att användas av landstingen som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser.

LPIK är även det avsett att användas för landstingssektorn som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser. Det kommer på sikt att ersätta LPI.

Indexen skiljs enbart av sätten att skatta löneförändringar.

LPI och LPIK uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos

Senaste LPIK i EkonomiNytt 08/2018

Nästa prognos och nytt LPI/LPIK publiceras 17 december 2018.

Utfall i LPI och LPIK för föregående år publiceras i mars

Utfall av LPI och LPIK för 2017 i EkonomiNytt 03/2018

Mer information om LPI och LPIK

Omsorgsprisindex (OPI)

OPI ska användas vid upphandling av verksamhet. Det är bättre anpassat för vård och omsorg än det gamla AKI.

OPI publiceras i december

Undantag: När det inte finns centralt löneavtal mellan SKL och Kommunal för det kommande året är OPI i december preliminärt till dess att nytt avtal finns i april–maj.

Definitivt OPI för 2018, 2017-12-12 (Excel 2010, nytt fönster)

Mer information om OPI

Prisindex kommunal verksamhet (PKV)

PKV är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser.

PKV uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos

Nästa planerade prognos och nytt PKV publiceras 17 december 2018.

Prisindex kommunal verksamhet (PKV) 2016–2021, 2018-10-19 (Excel 97, nytt fönster)

Mer information om PKV

Vårdprisindex (VPI)

VPI ska användas vid upphandling av verksamhet. Det är bättre anpassat för vård och omsorg än det gamla AKI.

VPI publiceras i december och är alltid definitivt

Definitivt VPI för 2017, 2017-12-12 (Excel, nytt fönster)

Mer information om VPI

Prisindex från andra aktörer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

AKI publiceras av SCB fram till 2016, på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fem andra intressenter. Publiceringen ingår inte i den officiella statistiken.

Arbetskostnadsindex (AKI), SCB

Konsumentprisindex (KPI)

KPI är det mest använda måttet för prisutveckling och används bland annat som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar.

Konsumentprisindex (KPI), SCB

Storhushållsprisindex (SPI)

SPI finns för måltidskostnaderna hos kommuner och landsting, men även renodlat för skolrestauranger. Från 2010 tas SPI inte längre fram på beställning av SKL.

Beställning av SPI via sidan Innehållsansvariga prisindex

www.storhushållsprisindex.se
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot