Publicerad: 17 december 2018

Information om prisindex LPI och LPIK

Prisindexen LPI och LPIK är avsedda att användas av landstingen som underlag vid beräkningen av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Indexen skiljs enbart av sätten att skatta löneförändringar.

LPI och LPIK tas fram genom att priset för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Det är endast sättet att skatta löneförändringar som skiljer de båda indexen åt.

LPI och LPIK uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos. Fil med aktuella LPI/LPIK finns på sidan Prisindex.

Nytt sätt att beräkna lönekostnader med LPIK

Från och med december 2010 fastprisberäknar Sveriges Kommuner och Landsting kommunernas och landstingens kostnadsutveckling på ett delvis nytt sätt. Förändringen gäller lönekostnaderna.

Prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting (LPIK) är ett ytterligare prisindex för fastprisberäkning av landstingens kostnader. Det är detta prisindex som används i SKL:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. Det första utfallet avser 2009–2010.

En övergångsperiod med LPI

Det befintliga Landstingsprisindex (LPI) kommer att finnas kvar under en övergångsperiod eftersom många avtal regleras med LPI.

LPI och LPIK för åren 1980–2014 (Excel 97)

Informationsansvarig

  • Madeleine Holm
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot