Publicerad: 17 december 2018

Information om omsorgsprisindex OPI och vårdprisindex VPI

Omsorgsprisindex och vårdprisindex är framtagna tillsammans med Vårdföretagarna och Sobona. De är ämnade att användas vid upphandling av verksamhet. De är bättre anpassade för vård och omsorg än det gamla AKI.

OPI och VPI publiceras i december vart år. När det inte finns centralt löneavtal mellan SKL och Kommunal för det kommande året är OPI i december preliminärt till dess att nytt avtal finns i april–maj.

Aktuella OPI och VPI publiceras på sidan Prisindex.

I PM från mars 2009 förklaras bakgrunden och modellen för att räkna fram OPI och VPI. Promemorian presenterades ursprungligen i cirkulär 09:26 och EkonomiNytt 10/09.

PM prisindex för vård och omsorg (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot