Publicerad: 17 december 2018

Information om prisindex för kommunal verksamhet, PKV

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

SKL publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används i SKL:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling.

PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

PKV uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos. Fil med aktuell PKV finns på sidan Prisindex.

Informationsansvarig

  • Per Sedigh
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot