Publicerad: 8 oktober 2018

Modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner

Med hjälp av SKL:s modellverktyg kan du med olika antaganden om skattesats och om hur kommunens befolkning och skatteunderlaget i riket utvecklas göra egna beräkningar över din kommuns intäkter åren 2018–2025.

Modellen utökas med tre år

Eftersom många kommuner påtalat att de har behov av att kunna göra beräkningar på längre sikt än fem år kommer vi att från och med 2018 förlänga modellen med tre år. Det innebär att modellen 2018 kommer att omfatta åren 2018–2025, vilket motsvarar de år som vår skatteunderlagsprognos omfattar.

Utbildning

SKL arrangerar seminarier vår och höst om hur man använder modellverktyget Skatter & bidrag. Syftet med seminariet är att öka förståelsen och själv kunna räkna ut vilka effekter utjämningssystemet får.

Nästa seminarium hålls den 14 mars 2019.

Är du intresserad av ett seminarium i din kommun? Kontakta Måns Norberg eller Mona Fridell.

Olika underlag

Det finns olika underlag för användandet av modellverktyget Skatter & bidrag.

Manual för modellverktyget

Information om hur modellen fungerar.

Manualen ”Skatter & bidrag 2018” (PDF, nytt fönster)

Uppdateringstabell

Uppdateringstabellen visar i vilka cirkulär SKL informerat om uppdaterade värden för modellverktyget.

Uppdateringstabell

Befolkningens storlek

Folkmängdssiffror har betydelse för storleken på statsbidrag och intäkter från utjämningssystemet. Folkmängdssiffror per den 31 december/1 januari används i modellen.

Folkmängdssiffror per den 1 januari

De olika delarna i utjämningssystemet

Verktyget ger också en ökad förståelse för hur de påverkas av förändringar i befolkningen och av skatteunderlagets utveckling i riket.

Information om utjämningssystemet

Beställning av modellverktyget

Den nya modellen skickas ut i början av februari 2018 till de kommuner som använder modellen. 275 av Sveriges 290 kommuner köpte 2016 års version av modellen.

Modellverktyget är tillgängligt endast för dem som ansvarar för kommunens ekonomi- eller finansfunktion. Priset för år 2018 är 2 200 kr för alla användare.

Beställningssida

Information om ny modell och uppdateringar

I januari uppdaterar vi hela modellen för det nya året. Därefter informerar vi kontinuerligt om hur ändrade förutsättningar ska matas in i modellverktyget. Alla förändringar som rör modellverktyget beskrivs i cirkulär.

Cirkulär ekonomi

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Måns Norberg
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot