Publicerad: 18 oktober 2017

Modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner

Med hjälp av SKL:s modellverktyg kan du med olika antaganden om skattesats och om hur kommunens befolkning och skatteunderlaget i riket utvecklas göra egna beräkningar över din kommuns intäkter åren 2017–2021.

Utbildning

SKL arrangerar seminarier vår och höst om hur man använder modellverktyget Skatter & bidrag. Syftet med seminariet är att öka förståelsen och själv kunna räkna ut vilka effekter utjämningssystemet får.

27 november 2017: Seminarium om modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner

Är du intresserad av ett seminarium i din kommun? Kontakta Måns Norberg eller Mona Fridell.

Olika underlag

Det finns olika underlag för användandet av modellverktyget Skatter & bidrag.

Manual för modellverktyget

Information om hur modellen fungerar. 2017 års manual är nu publicerad.
Första stycket på sidan 27 är uppdaterat den 15 mars.

Manualen ”Skatter & bidrag 2017” (PDF, nytt fönster)

Uppdateringstabell

Uppdateringstabellen visar i vilka cirkulär SKL informerat om uppdaterade värden för modellverktyget.

Uppdateringstabell

Befolkningens storlek

Folkmängdssiffror har betydelse för storleken på statsbidrag och intäkter från utjämningssystemet. Folkmängdssiffror per den 31 december/1 januari används i modellen.

Folkmängdssiffror per den 1 januari

De olika delarna i utjämningssystemet

Verktyget ger också en ökad förståelse för hur de påverkas av förändringar i befolkningen och av skatteunderlagets utveckling i riket.

Information om utjämningssystemet

Beställning av modellverktyget

Den nya modellen skickas ut i början av februari 2017 till de kommuner som använder modellen. 275 av Sveriges 290 kommuner köpte 2016 års version av modellen.

Modellverktyget är tillgängligt endast för dem som ansvarar för kommunens ekonomi- eller finansfunktion. Priset för år 2017 är oförändrat 1 800 kr för alla användare.

Beställningssida

Information om ny modell och uppdateringar

I januari uppdaterar vi hela modellen för det nya året. Därefter informerar vi kontinuerligt om hur ändrade förutsättningar ska matas in i modellverktyget. Alla förändringar som rör modellverktyget beskrivs i cirkulär.

Cirkulär ekonomi

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot