Publicerad: 21 februari 2018

Folkmängdssiffror per den 1 januari

Här finns rikets och kommunvisa uppgifter om befolkningen totalt samt för vissa åldersklasser. Uppgifterna behöver matas in i modellen när man börjar använda den.

Den 21 februari publicerade SCB befolkningsuppgifter per den 31 december 2017. Dessa uppgifter används i modellen som befolkning per den 1 januari 2018.

Befolkning per den 1 januari 2018 (Excel 2010, nytt fönster)

Selektera fram din kommuns värden och kopiera in dessa i modellen (som värden). Cellhänvisningar finns i filen.

Eftersom det är definitiva uppgifter gör det inget om formlerna i cellerna förstörs. De nya befolkningsuppgifterna kommer annars att uppdateras i samband med nästa uppdateringstillfälle.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Måns Norberg
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot