Publicerad: 16 februari 2018

Folkmängdssiffror per den 1 januari

Uppgifter som behöver matas in i modellen när man börjar använda den.

Här finns rikets och kommunvisa uppgifter om befolkningen totalt samt för vissa åldersklasser.

Befolkningen per den 1 januari 2018 kommer att publiceras här under vecka 8.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot