Publicerad: 21 februari 2017

Folkmängdssiffror per den 1 januari

Uppgifter som behöver matas in i modellen när man börjar använda den.

Här finns rikets och kommunvisa uppgifter om befolkningen totalt samt för vissa åldersklasser.

Befolkningen per den 1 januari 2017 (Excel 2010, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot