Publicerad: 22 augusti 2019

Uppdateringstabell 2019 för kommuner

Alla kommuner får samma modell. Nästan alla de kommunvisa uppgifter som används initialt fylls på automatiskt när man skriver in kommunkoden i cell B1 i Indatabladet. Man uppdaterar modellen i samband med publicering av nya cirkulär om budgetförutsättningar.

​Alla filer öppnas i nytt fönster.

Förenklad uppdatering

Vid varje uppdatering ska den aktuella filen laddas hem och sparas. Öppna sedan filen. Där finns instruktioner kring hur överföringen till modellen Skatter & bidrag går till.

Om makron och förenklad uppdatering

Uppdateringsfilerna innehåller makron. Makron är programkod som behövs för att automatisera överföringen. För att dessa ska fungera är det viktigt att säkerhetsnivån i Excel är satt så att makron inte blockeras.

 • Säkerhetsnivån i Excel ställer du in genom att öppna Excel, välj Verktyg-Makron-Säkerhet.
 • Säkerhetsnivån ska vara ställd på Medel eller Låg för att makron ska aktiveras.
 • Är Säkerhetsnivån ställd på Hög eller Mycket Hög: ändra den till Medel.
 • Stäng sedan Excel.
 • När säkerhetsnivån är ställd på Medel (rekommenderas) får du en fråga när dokumentet öppnas om du vill ”aktivera makron”. Svara i så fall Ja.

Administration

I modellen Skatter & Bidrag finns bladet Administration. Här finns dels information om vilket datum den senaste överföringen gjordes, dels vilken fil data hämtades från. Dessa byts ut när man gjort en ny uppdatering.

Utöver detta finns en lista som fylls på med information kring respektive uppdatering. Om till exempel skatteunderlagsprognosen ändrats står detta här. Denna lista fylls på under året för att användaren ska veta vilka uppdateringar som är gjorda.


Informationsansvarig

 • Mona Fridell
  Ekonom
 • Måns Norberg
  Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot