Publicerad: 4 oktober 2018

Modellverktyget Skatter & bidrag för landsting

Med hjälp av SKL:s modellverktyg i Excel kan du med olika antaganden om skattesats och om befolkningens och skatteunderlagets utveckling göra egna beräkningar över landstingets intäkter åren 2018–2025.

Vad är modellverktyget?

Modellen ”Skatter & bidrag för landsting” lanserades i juni 2010. Den ekonomiska informationen är i all väsentlighet densamma som i den tidigare bilaga 1–5, som landstingen fick i EkonomiNytt med nya planeringsförutsättningar.

Den modell som skickats ut till landstingen ska användas under hela året. Under årets gång informerar vi om hur modellen ska uppdateras med ändrade förutsättningar. De ändrade förutsättningarna beskrivs i EkonomiNytt om planeringsförutsättningar.

Modellen är tillgänglig för dig som ansvarar för landstingets ekonomi- eller budgetfunktion.

Utbildning och seminarium

SKL arrangerar seminarier om modellverktyget och utjämningssystemet. Syftet med seminariet är att öka förståelsen för utjämningssystemet och själv kunna räkna ut systemets effekter. Landstinget/regionen kan boka eget seminarium.

Boka seminarium om modellverktyget Skatter & bidrag för landsting

Olika underlag

Det finns olika underlag för användandet av modellverktyget Skatter & bidrag.

Manual för modellen

Information om hur modellen fungerar.

Manual ”Skatter & bidrag för landsting 2018” (PDF, nytt fönster)

Uppdateringstabell

Uppdateringstabellen visar i vilka EkonomiNytt vi informerat om uppdaterade värden för modellverktyget. Här finns även de filer som behövs för att uppdatera modellen efter aktuella förutsättningar.

Uppdateringstabell

Information om ny modell och uppdateringar

I januari uppdaterar vi hela modellen för det nya året. Därefter informerar vi kontinuerligt om hur ändrade förutsättningar ska matas in i modellverktyget. Alla förändringar som rör modellverktyget beskrivs i EkonomiNytt.

EkonomiNytt

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Måns Norberg
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot