Publicerad: 21 mars 2016

Ny utvärdering av SKL:s makrobedömningar

SKL tar fem gånger per år fram skattunderlagsprognoser. I rapporten ”SKL:s makrobedömningar 2015” utvärderas de  bedömningar som utgjort grundval för dessa prognoser.

Utvärdering av 2015 års prognoser

I denna rapport jämförs SKL:s makroekonomiska bedömningar för år 2015 dels med utfallet för år 2015 och dels med de prognoser som övriga bedömare har gjort mellan mars 2014 och december 2015.

SKL:s makrobedömningar 2015

Jämförelser med faktiskt utfall

Förutom denna utvärdering görs även en specifik av alla skattunderlagsprognoser som SKL, Finansdepartementet och ESV gör för ett specifikt budgetår. Då jämförs prognoserna med det faktiska utfallet för skatteunderlaget. Resultatet presenteras i en PM:

Mest pricksäkra prognoser även 2014

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom
  • Bo Legerius
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot