Publicerad: 1 oktober 2019

Prognosunderlag för kommuner

SKL gör beräkningar av kommunernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen.

Prognosunderlagen publiceras i samband med cirkulär om budgetförutsättningar.

Metod för beräkningarna

Beräkningarna utgår från att skatteunderlaget och befolkningen i respektive kommun förändras i samma takt som i riket. Beslutad skattesats för innevarande år används för samtliga år.

SKL:s prognos är på riksnivå

Beräkningar av landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen redovisas i prognosunderlagen.

Observera att SKL:s prognos är en prognos på riksnivå och den skiljer sig förmodligen från respektive kommuns egna prognos. Kommunerna kan alltså i sina egna prognoser (i modellverktyget Skatter & Bidrag) välja andra antaganden för framförallt kommunens befolkningsförändring och skattesats. De kan också välja andra prognoser för såväl kommunens som rikets skatteunderlagstillväxt.

Länkarna öppnas i nytt fönster.

Prognosunderlag K 2019–2026 till cirkulär 19:40 (Excel 97)
2019-10-01

Prognosunderlag K 2019–2026 till cirkulär 19:35 (Excel 97)
2019-08-22

Prognosunderlag K 2019–2026 till cirkulär 19:29 (Excel 97)
2019-06-14

Prognosunderlag K 2019–2026 till cirkulär 19:21 (Excel 97)
2019-05-02

Prognosunderlag K 2019–2026 till cirkulär 19:6 (Excel 97)
2019-02-15

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot