Publicerad: 19 november 2018

Prognosunderlag 2018–2021 för landsting

SKL gör beräkningar av landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen.

Prognosunderlagen publiceras i samband med EkonomiNytt om planeringsförutsättningar.

Metod för beräkningarna

Beräkningarna utgår från SKL:s prognos för rikets skatteunderlagsförändring och befolkningstillväxt. Respektive landstings befolkning antas sedan öka i takt med historisk trend men synkroniseras med prognosen för riket. Vi antar att det finns en följsamhet mellan landstingens befolkningsförändringar och skatteunderlagsutveckling. Om befolkningen ökar snabbare än i riket antas också skatteunderlaget göra det. Beslutad skattesats för innevarande år används för samtliga år.

SKL:s prognos är på riksnivå

Beräkningar av landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen redovisas i prognosunderlagen. Observera att SKL:s prognos är en prognos på riksnivå och den skiljer sig förmodligen från respektive landstings egen prognos. 

Landstingen kan alltså i sina egna prognoser (i modellverktyget Skatter & bidrag) välja andra antaganden för landstingets befolkningsförändring, skattesats samt för landstingets och eventuellt även rikets skatteunderlagsförändring.

Filerna öppnas i nytt fönster.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Måns Norberg
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot