Publicerad: 16 april 2019

Statsbidrag

Staten ger kommuner och landsting både generella och riktade statsbidrag. Här finns bland annat information om vilka statsbidrag som ingår i SKL:s Prognosunderlag. De som inte ingår i dem måste sökas separat.

Generella eller riktade statsbidrag

Generella statsbidrag används i systemet för kommunalekonomisk utjämning till att utjämna för skillnader i intäkter eller strukturella förutsättningar. Inom dem regleras också för utökat eller minskat uppdrag mellan staten och kommunsektorn enligt finansieringsprincipen.

Riktade statsbidrag (specialdestinerade) är öronmärkta för ett visst ändamål. De betalas ej ut med automatik utan måste sökas. De innebär även ökad administration för kommuner och landsting.

Ansvarig myndighet för olika riktade statsbidrag

Om riktade statsbidrag till skolan

SKL vill ha färre riktade statsbidrag

Fördelning av de tio ”välfärdsmiljarderna”

Utfall av fördelningen mellan kommuner och regioner för åren 2017, 2018 och 2019 finns samlade på sidan Välfärdsmiljarderna 2020.

Välfärdsmiljarderna 2020 
2019-03-06

Regeringens fördelning av 2019 års medel till kommuner och landsting

Utöver de tidigare beslutade välfärdsmiljarderna fördelas 910 miljoner till äldreboenden och minskad segregation. Mer information finns i cirkulär 19:18 (kommuner) och EkonomiNytt 05/2019 (regioner) om innehållet i regeringens vårproposition.

Fördelning av medel till kommuner och landsting för 2019 (regeringens webbplats)

Specificering av vissa statsbidrag

Excelfilerna nedan är inte heltäckande utan har med regleringar av statsbidragsramen som aviserats under senare år. När det gäller riktade bidrag finns endast vissa statsbidrag med. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i filen Prognosunderlag för kommuner respektive landsting.

Filerna öppnas i nytt fönster.

I Excelfilen ”Specificering av generella statsbidrag för kommuner” samlas de generella bidrag som ingår i filen Prognosunderlag:

Specificering av generella statsbidrag för kommuner åren 2018–2021 (Excel 2010)
2019-01-10

I Excelfilen ”Specificering av riktade statsbidrag för kommuner” samlas de riktade bidrag som ej ingår i filen Prognosunderlag:

Specificering av riktade statsbidrag för kommuner åren 2018–2021 (Excel 2010)
2019-04-16

I Excelfilen ”Specificering av vissa statsbidrag för regioner” samlas både generella och riktade statsbidrag, och det framgår vilka som ingår i filen Prognosunderlag:

Specificering av vissa statsbidrag för regioner åren 2018–2021 (Excel 2010)
2019-01-10

För regionerna blir resultatet av nya överenskommelser klara senare i vår, och presenteras då på sidan:

Överenskommelser inom området vård och omsorg

Hur söka de riktade statsbidragen?

En samling länkar till ansvariga myndigheter för olika verksamhetsområden där man kan söka olika riktade statsbidrag.

Ansvarig myndighet för olika riktade statsbidrag

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och regionernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag för kommuner

Prognosunderlag för regioner

Informationsansvariga för de olika statsbidragen

För de riktade statsbidragen till kommuner och regioner, samt överenskommelser inom vård och omsorg, ska du vända till till några olika medarbetare på SKL.

Informationsansvariga statsbidrag

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot