Publicerad: 22 mars 2019

Statsbidrag

Staten ger kommuner och landsting både generella och riktade statsbidrag. Här finns bland annat information om vilka statsbidrag som ingår i SKL:s Prognosunderlag. De som inte ingår i dem måste sökas separat.

Generella eller riktade statsbidrag

Generella statsbidrag används i systemet för kommunalekonomisk utjämning till att utjämna för skillnader i intäkter eller strukturella förutsättningar. Inom dem regleras också för utökat eller minskat uppdrag mellan staten och kommunsektorn enligt finansieringsprincipen.

Riktade statsbidrag (specialdestinerade) är öronmärkta för ett visst ändamål. De betalas ej ut med automatik utan måste sökas. De innebär även ökad administration för kommuner och landsting.

Ansvarig myndighet för olika riktade statsbidrag

Om riktade statsbidrag till skolan

SKL vill ha färre riktade statsbidrag

Fördelning av de tio ”välfärdsmiljarderna”

Utfall av fördelningen mellan kommuner och regioner för åren 2017, 2018 och 2019 finns samlade på sidan Välfärdsmiljarderna 2020.

Välfärdsmiljarderna 2020 
2019-03-06

Specificering av vissa statsbidrag

I Excelfilerna för kommuner respektive region framgår om och när vissa specifika bidrag ingår i filen prognosunderlag eller inte.

Observera att uppgifterna i Excelfilerna nedan kan komma att förändras när en ny regering lägger en tilläggsbudget.

Specificering av vissa statsbidrag för kommuner åren 2018–2021 (Excel 2010, nytt fönster)
2019-01-10

Specificering av vissa statsbidrag för regioner åren 2018–2021 (Excel 2010, nytt fönster)
2019-01-10

Excelfilen är inte heltäckande utan har med regleringar av statsbidragsramen som aviserats under senare år. När det gäller riktade bidrag finns endast vissa statsbidrag med. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i filen Prognosunderlag för kommuner respektive landsting.

Hur söka de riktade statsbidragen?

En samling länkar till ansvariga myndigheter för olika verksamhetsområden där man kan söka olika riktade statsbidrag.

Ansvarig myndighet för olika riktade statsbidrag

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och regionernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag för kommuner

Prognosunderlag för regioner

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Jonathan Fransson
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot