Publicerad: 6 juli 2018

Ansvarig myndighet för olika riktade statsbidrag

Webbadresser till mera information om de olika riktade statsbidragen hos ansvariga myndigheter. Tabellen kommer att ses över nästa gång i samband med Budgetpropositionen hösten 2018.

Länkarna öppnas i nytt fönster.

Riktat statsbidrag inom

Webbplats

Förskola, grundskola, gymnasiet, komvux, sfi, skolbibliotek, elevhälsa, fritidshem, papperslösa

Skolverket
Statsbidragskalendern

Skapande skola-satsning

Kulturrådet

Kulturverksamhet i miljonprogramsområdena, Konst händer

Statens konstråd

Vård och omsorg om barn och ungdomar, kvinnor, äldre, funktionshindrade

Socialstyrelsen

Asylsökande och flyktingar

Migtrationsverket

Sommarlovsaktiviteter

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Boverket

Klimatinvesteringar, solceller, §37-medel till flyktingar

respektive Länsstyrelse

Elbusspremie

Energimyndigheten

Bidrag till psykiatri inklusive ungdomsmottagningar

SKL, Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017

AIDS, olika missbruk, suicidprevention, idrott

Folkhälsomyndigheten
(sök på ordet ”statsbidrag”)

 

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Jonathan Fransson
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot