Publicerad: 7 juni 2017

Information om riktade statsbidrag

Webbadresser till mera information om de olika riktade statsbidragen hos ansvariga myndigheter. Tabellen kommer att ses över nästa gång i samband med Budgetpropositionen i september 2017.

Länkarna öppnas i nytt fönster.

Riktat statsbidrag inom

Webbplats

Förskola, grundskola, gymnasiet, komvux, sfi, skolbibliotek, elevhälsa, fritidshem, papperslösa

Skolverket

Skapande skola-satsning

Kulturrådet

Kulturverksamhet i miljonprogramsområdena, Konst händer

Statens konstråd

Vård och omsorg om barn och ungdomar, kvinnor, äldre, funktionshindrade

Socialstyrelsen

Asylsökande och flyktingar

Migtrationsverket

Sommarlovsaktiviteter

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Bostäder till äldre, ökat bostadsbyggande, upprustning av utemiljöer och skollokaler, energieffektivisering

Boverket

Klimatinvesteringar, solceller, §37-medel till flyktingar

respektive Länsstyrelse

Elbusspremie

Energimyndigheten

Bidrag till psykiatri inklusive ungdomsmottagningar

SKL, Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017

AIDS, olika missbruk, suicidprevention, idrott

Folkhälsomyndigheten
(sök på ordet ”statsbidrag”)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot