Publicerad: 14 februari 2019

Ansvarig myndighet för olika riktade statsbidrag

Webbadresser till mera information om de olika riktade statsbidragen hos ansvariga myndigheter. Tabellen kommer att ses över nästa gång i samband med Vårpropositionen i april 2019.

Länkarna öppnas i nytt fönster.

Riktat statsbidrag inom

Webbplats

Förskola, grundskola, gymnasiet, komvux, sfi, skolbibliotek, elevhälsa, fritidshem, papperslösa

Skolverket
Statsbidragskalendern

Skapande skola-satsning

Kulturrådet

Vård och omsorg om barn och ungdomar, kvinnor, äldre, funktionshindrade

Socialstyrelsen

Asylsökande och flyktingar

Migrationsverket

Boverket

Klimatinvesteringar, solceller, §37- och 37a-medel till flyktingar

respektive Länsstyrelse

Elbusspremie

Energimyndigheten

Bidrag till psykiatri inklusive ungdomsmottagningar
Oklar fördelning för 2019.

SKL, Överenskommelsen för psykisk hälsa 2018

AIDS, olika missbruk, suicidprevention, idrott

Folkhälsomyndigheten
(sök på ordet ”statsbidrag”)

Stärka landsbygdskommuner

Tillväxtverket

Socioekonomiskt eftersatta kommuner

Delegationen mot segregation


Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Jonathan Fransson
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot