Publicerad: 22 november 2016

Taxeringsutfall

Taxeringsutfall presenteras av Skatteverket. De visar den kommunala skattebasen per kommun och län samt totalt för riket. Intäkterna för enskilda kommuner och landsting beror främst på taxeringsutfallet för riket.

Skillnader i skatteintäkter mellan kommuner och mellan landsting jämnas till stor del ut i inkomstutjämningen, som är en del av utjämningssystemet.

Definitiva taxeringsutfall

Här beskrivs skillnaderna mellan SKL:s prognoser och utfallet. SKL lämnar även information inför bokslutsarbetet. Länk finns till Skatteverkets filer med utfall för alla kommuner och landsting.

Nästa definitiva taxeringsutfall publiceras preliminärt av Skatteverket den 22 november 2017.

2016 års definitiva taxering

Den 21 november redovisade Skatteverket slutligt taxeringsutfall för 2015 års inkomster. Enligt taxeringen ökade det kommunala skatteunderlaget med 5,05 procent 2015 jämfört med 2014.

SKL:s prognos underskattade utfallet

2015 års definitiva taxering

SKL:s prognos prickade utfallet

2014 års definitiva taxering

Utfallet i linje med vår prognos

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot