Publicerad: 18 februari 2019

Cirkulär till kommunerna om ekonomi

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Länkarna leder till SKL:s nya cirkulärwebb, såvida inte filtyp anges inom parentes.

Nästa planerade cirkulär, om Vårproposittionen, publiceras preliminärt den 16 april.

Budgetförutsättningar 2019–2022

Cirkulär 19:6 – Budgetförutsättningar för åren 2019–2022 (PDF)
2019-02-15

Internränta för år 2020

Cirkulär 19:5 – Internränta för år 2020
2019-02-01

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    InformatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot