Publicerad: 30 november 2018

Cirkulär till kommunerna om ekonomi

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Länkarna leder till SKL:s cirkulärdatabas. Men länkar till filer öppnas i nytt fönster. I cirkulärdatabasen, ladda ned cirkuläret som PDF eller i WORD för tabellernas skull.

Nästa planerade cirkulär, om prisindexen OPI och VPI, publiceras preliminärt den 11 december.

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

Cirkulär 18:50  Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
2018-11-27

Budgetförutsättningar 2018–2021

Cirkulär 18:48  Budgetförutsättningar för åren 2018–2021
2018-11-19

Budgetpropositionen 2019

Cirkulär 18:47  Budgetproposition 2019 och höständringsbudgeten för år 2018
2018-11-16

Tidigare utgåvor:

Budgetförutsättningar 2018–2021

Cirkulär 18:37  Budgetförutsättningar för åren 2018–2021
2018-10-19

Preliminär utjämning för 2019

Cirkulär 18:35  Preliminär utjämning för år 2019
2018-09-28

Budgetförutsättningar 2018–2021

Cirkulär18:27  Budgetförutsättningar för åren 2018–2021
2018-08-16

Preliminär kostnadsutjämning för LSS

Cirkulär 18:22  Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2019
2018-06-14

Budgetförutsättningar 2018–2021

Cirkulär  18:18  Budgetförutsättningar för åren 2018–2021 
2018-04-27

Vårpropositionen 2018

Cirkulär 18:17  Vårpropositionen 2018 och vårändringsbudgeten för år 2018
2018-04-17

Budgetförutsättningar 2018–2021

Cirkulär 18:5  Budgetförutsättningar för åren 2018–2021
2018-02-15

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    InformatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot