Publicerad: 16 februari 2018

Cirkulär till kommunerna om ekonomi

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Länkarna leder till SKL:s cirkulärdatabas. Men länkar till filer öppnas i nytt fönster. I cirkulärdatabasen, ladda ned cirkuläret som PDF eller i WORD för tabellernas skull.

Nästa planerade cirkulär, om vårpropositionen, publiceras preliminärt den 17 april.

Budgetförutsättningar 2018–2021

Cirkulär 18:5, Budgetförutsättningar för åren 2018–2021
2018-02-15

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot