Publicerad: 17 juni 2019

Cirkulär till kommunerna om ekonomi

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Länkarna leder till SKL:s nya cirkulärwebb, såvida inte filtyp anges inom parentes.

Nästa planerade cirkulär, med ny skatteunderlagsprognos, publiceras den 22 augusti.

Preliminär kostnadsutjämning för LSS 2020

Cirkulär 19:29 – Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020
2019-06-14

Budgetförutsättningar 2019–2022

Cirkulär 19:21 – Budgetförutsättningar för åren 2019–2022
2019-05-02

Preliminär kostnadsutjämning och LSS 2020

Cirkulär 19:20 – Preliminär kostnadsutjämning och LSS för 2020
2019-04-26

Vårpropositionen 2019

Cirkulär 19:18 – Vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för år 2019
2019-04-11

Tidigare utgåvor

Budgetförutsättningar 2019–2022

Cirkulär 19:6 – Budgetförutsättningar för åren 2019–2022
2019-02-15

Internränta för år 2020

Cirkulär 19:5 – Internränta för år 2020
2019-02-01

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot