Publicerad: 2 oktober 2019

Cirkulär till kommunerna om ekonomi

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Länkarna leder till SKL:s nya cirkulärwebb, såvida inte filtyp anges inom parentes.

Nästa planerade cirkulär, om kommunala ansvarsåtagande, publiceras i slutet av november.

Budgetförutsättningar 2019–2022

Cirkulär 19:40 – Budgetförutsättningar för åren 2019–2022
2019-10-01

Budgetpropositionen 2020

Cirkulär 19:38 – Budgetpropositionen 2020 och höständringsbudgeten för 2019
2019-09-19

Tidigare utgåvor

Budgetförutsättningar 2019–2022

Cirkulär 19:35 – Budgetförutsättningar för åren 2019–2022
2019-08-22

Regelverk och ränta för RIPS

Cirkulär 19:31 – Regelverk och ränta för RIPS 
2019-06-28

Preliminär kostnadsutjämning för LSS 2020

Cirkulär 19:29 – Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020
2019-06-14

Budgetförutsättningar 2019–2022

Cirkulär 19:21 – Budgetförutsättningar för åren 2019–2022
2019-05-02

Preliminär kostnadsutjämning och LSS 2020

Cirkulär 19:20 – Preliminär kostnadsutjämning och LSS för 2020
2019-04-26

Vårpropositionen 2019

Cirkulär 19:18 – Vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för år 2019
2019-04-11

Budgetförutsättningar 2019–2022

Cirkulär 19:6 – Budgetförutsättningar för åren 2019–2022
2019-02-15

Internränta för år 2020

Cirkulär 19:5 – Internränta för år 2020
2019-02-01

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot