Publicerad: 14 juni 2018

Cirkulär till kommunerna om ekonomi

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Länkarna leder till SKL:s cirkulärdatabas. Men länkar till filer öppnas i nytt fönster. I cirkulärdatabasen, ladda ned cirkuläret som PDF eller i WORD för tabellernas skull.

Nästa planerade cirkulär, med ny skatteunderlagsprognos, publiceras den 16 augusti.

Preliminär kostnadsutjämning för LSS

Cirkulär 18:22  Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2019
2018-06-14

Budgetförutsättningar 2018–2021

Cirkulär  18:18  Budgetförutsättningar för åren 2018–2021 
2018-04-27

Vårpropositionen 2018

Cirkulär 18:17  Vårpropositionen 2018 och vårändringsbudgeten för år 2018
2018-04-17

Tidigare utgåvor:

Budgetförutsättningar 2018–2021

Cirkulär 18:5  Budgetförutsättningar för åren 2018–2021
2018-02-15

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot