Publicerad: 18 april 2018

Cirkulär till kommunerna om ekonomi

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Länkarna leder till SKL:s cirkulärdatabas. Men länkar till filer öppnas i nytt fönster. I cirkulärdatabasen, ladda ned cirkuläret som PDF eller i WORD för tabellernas skull.

Nästa planerade cirkulär, med ny skatteunderlagsprognos, publiceras den 27 april.

Vårpropositionen 2018

Cirkulär 18:17  Vårpropositionen 2018 och vårändringsbudgeten för år 2018
2018-04-17

Budgetförutsättningar 2018–2021

Cirkulär 18:5  Budgetförutsättningar för åren 2018–2021
2018-02-15

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot