Publicerad: 18 januari 2018

Cirkulär om ekonomi 2013

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Länkarna leder till SKL:s cirkulärdatabas. Ladda ned cirkuläret som PDF eller i WORD för tabellernas skull.

Alla cirkulär om ekonomi

Redovisningsfrågor 2013 och 2014

Redovisningsfrågor 2013 och 2014, 13:73

Budgetförutsättningar 2013–2017

Budgetförutsättningar för åren 2013–2017, 13:72

Omsorgsprisindex OPI och vårdprisindex VPI

Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI), 13:71

Kommunala ansvarsåtaganden egna hem och småhus

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform, 13:61

Budgetförutsättningar 2013–2017

Budgetförutsättningar för åren 2013–2017, 13:53

Kommunala utjämningssystem och LSS

Preliminära utfall av 2014 års kommunala utjämningssystem och LSS-utjämning, 13:49

Budgetpropositionen 2014

Budgetproposition för år 2014, 13:48

Timbelopp personlig assistans

Timbelopp för personlig assistans enlig SFB år 2014, 13:47

Budgetförutsättningar 2013–2016

Budgetförutsättningar för åren 2013–2016, 13:40

Kostnadsutjämning LSS 2014

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2014, 13:31

Omsorgsprisindex OPI

Definitivt omsorgsprisindex (OPI) 2013, 13:19

Budgetförutsättningar 2013–2016

Budgetförutsättningar för åren 2013–2016, 13:17

Diskonteringsräntan pensionskuldsberäkningen, rekommenderad PO

Diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen samt rekommenderad PO för år 2014, 13:16

Vårpropositionen 2013

Vårpropositionen för år 2013, 13:13

Budgetförutsättningar 2013–2016

Budgetförutsättningar för åren 2013–2016, 13:6

Nya begränsningar lån intressegemenskap

Nya begränsningar för lån inom intressegemenskap, 13:4

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    InformatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot