Publicerad: 4 oktober 2018

Cirkulär om ekonomi 2014

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Länkarna leder till SKL:s cirkulärdatabas. Ladda ned cirkuläret som PDF eller i WORD för tabellernas skull.

Alla cirkulär om ekonomi

Redovisningsfrågor 2014 och 2015

Redovisningsfrågor 2014 och 2015, 14:61
2014-12-19

Budgetförutsättningar 2014–2018

Budgetförutsättningar för åren 2014–2018, 14:59
2014-12-11

Omsorgsprisindex och vårdprisindex

Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI), 14:55
2014-12-05

Budgetförutsättningar 2014–2018

Budgetförutsättningar för åren 2014–2018, 14:53
2014-12-05

Statsbudgeten för 2015 – Alliansens förslag

Statsbudgeten för 2015 – Alliansens förslag, 14:52

2014-11-19

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform, 14:45
2014-11-04

Internränta 2015

Internräntan för 2015 revideras, 14:42
2014-10-24

Budgetförutsättningar 2014–2018

Budgetförutsättningar för åren 2014–2018, 14:40
2014-10-24

Budgetpropositionen för 2015

Budgetpropositionen för 2015, 14:39
2014-10-02

Budgetförutsättningar 2014–2018

Budgetförutsättningar för åren 2014–2018, 14:38
2014-08-18

Budgetförutsättningar 2014–2017

Budgetförutsättningar för åren 2014–2017, 14:32
2014-06-17

Kostnadsutjämning LSS

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2015, 14:26
2014-04-29

Kommunal fastighetsavgift 2015

Kommunal fastighetsavgift, prognos 2015, 14:18
2014-04-29

Budgetförutsättningar 2014–2017

Budgetförutsättningar för åren 2014–2017, 14:17
2014-04-29

Vårpropositionen 2014

Vårpropositionen för år 2014, 14:15
2014-02-14

Budgetförutsättningar 2014–2017

Budgetförutsättningar för åren 2014–2017, 14:6
2014-01-07

Kommunal fastighetsavgift

Slutligt utfall av 2012 års kommunala fastighetsavgift, ny prognos för 2013 och 2014, 14:2
2014-01-13

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör







Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot