Publicerad: 4 oktober 2018

Cirkulär om ekonomi 2016

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Länkarna leder till SKL:s cirkulärdatabas. Ladda ned cirkuläret som PDF eller i WORD för tabellernas skull.

Alla cirkulär om ekonomi

Fastighetsavgiften 2016 och 2017

Slutligt utfall av 2015 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2016 och 2017, 16:72
2016-12-21

Budgetförutsättningar 2016–2020

Budgetförutsättningar för åren 2016–2020, 16:65
2016-12-21

Redovisningsfrågor 2016 och 2017

Redovisningsfrågor 2016 och 2017, 16:64
2016-12-21

Omsorgsprisindex

Preliminärt omsorgsprisindex (OPI), 16:63
2016-12-14

Vårdprisindex

Vårdprisindex (VPI), 16:62
2016-12-12

Kommunala ansvarsåtaganden

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform, 16:58
2016-11-11

Budgetförutsättningar 2016–2020

Budgetförutsättningar för åren 2016–2020, 16:51
2016-10-05

Budgetpropositionen 2017

Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för år 2016, 16:50
2016-09-21

Budgetförutsättningar 2016–2019

Budgetförutsättningar för åren 2016–2019, 16:45
2016-08-15

Reviderade riktlinjer beräkning pensionsskuld

Reviderade riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, 16:36
2016-06-17

Preliminär kostnadsutjämning LSS 2017

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2017, 16:35
2016-06-17

Definitivt omsorgsprisindex 2016

Definitivt omsorgsprisindex (OPI) 2016, 16:26
2016-05-30

Kommunal fastighetsavgift, prognos 2016

Kommunal fastighetsavgift, prognos 2016, 16:18
2016-04-29

Budgetförutsättningar 2016–2019

Budgetförutsättningar för åren 2016–2019, 16:17
2016-04-28

Vårpropositionen 2016

Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016, 16:16
2016-04-14

Budgetförutsättningar 2016–2019

Budgetförutsättningar för åren 2016–2019, 16:7
2016-02-26

Internränta år 2017

Ny metod att föreslå internränta för år 2017, 16:6
2016-02-22

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    InformatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot