Publicerad: 21 februari 2019

Cirkulär om ekonomi 2016

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Länkarna leder till SKL:s cirkulärwebb och cirkulären finns enbart tillgängliga som PDF.

Alla cirkulär om ekonomi

Fastighetsavgiften 2016 och 2017

Slutligt utfall av 2015 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2016 och 2017, 16:72
2016-12-21

Budgetförutsättningar 2016–2020

Budgetförutsättningar för åren 2016–2020, 16:65
2016-12-21

Redovisningsfrågor 2016 och 2017

Redovisningsfrågor 2016 och 2017, 16:64
2016-12-21

Omsorgsprisindex

Preliminärt omsorgsprisindex (OPI), 16:63
2016-12-14

Vårdprisindex

Vårdprisindex (VPI), 16:62
2016-12-12

Kommunala ansvarsåtaganden

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform, 16:58
2016-11-11

Budgetförutsättningar 2016–2020

Budgetförutsättningar för åren 2016–2020, 16:51
2016-10-05

Budgetpropositionen 2017

Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för år 2016, 16:50
2016-09-21

Budgetförutsättningar 2016–2019

Budgetförutsättningar för åren 2016–2019, 16:45
2016-08-15

Reviderade riktlinjer beräkning pensionsskuld

Reviderade riktlinjer för beräkning av pensionsskuld 2016–2019, 16:36
2016-06-17

Preliminär kostnadsutjämning LSS 2017

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2017, 16:35
2016-06-17

Definitivt omsorgsprisindex 2016

Definitivt omsorgsprisindex (OPI) 2016, 16:26
2016-05-30

Kommunal fastighetsavgift, prognos 2016

Kommunal fastighetsavgift, prognos 2016, 16:18
2016-04-29

Budgetförutsättningar 2016–2019

Budgetförutsättningar för åren 2016–2019, 16:17
2016-04-28

Vårpropositionen 2016

Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016, 16:16
2016-04-14

Budgetförutsättningar 2016–2019

Budgetförutsättningar för åren 2016–2019, 16:7
2016-02-26

Internränta år 2017

Ny metod att föreslå internränta för år 2017, 16:6
2016-02-22

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot