Publicerad: 21 februari 2019

Cirkulär till kommunerna om ekonomi 2017

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Länkarna leder till SKL:s cirkulärwebb och cirkulären finns enbart tillgängliga som PDF.

Alla cirkulär om ekonomi

2016 års kommunala fastighetsavgift, prognos  2017–2019

Slutligt utfall av 2016-års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2017, 2018 och 2019, cirkulär 17:69
2017-12-21

Budgetförutsättningar 2017–2021

Budgetförutsättningar för åren 2017–2021, cirkulär 17:68
2017-12-21

Redovisningsfrågor 2017 och 2018

Redovisningsfrågor 2017 och 2018, cirkulär 17:67
2017-12-21

Omsorgsprisindex (OPI)

Omsorgsprisindex (OPI), cirkulär 17:64
2017-12-12

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem...

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform, cirkulär 17:56
2017-11-14

Budgetförutsättningar 2017–2021

Budgetförutsättningar för åren 2017–2021, cirkulär 17:47
2017-09-28

Budgetproposition 2018

Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017, cirkulär 17:46
2017-09-21

Budgetförutsättningar 2017–2020

Budgetförutsättningar för åren 2017–2020, cirkulär 17:42
2017-08-17

Preliminär kostnadsutjämning LSS år 2018

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2018, cirkulär 17:32
2017-06-15

Preliminära arbetsgivaravgifter 2018

Preliminära arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för kommunerna år 2018, cirkulär 17:24
2017-05-15

OPI 2017

Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) 2017, cirkulär 17:20
2017-04-28

Budgetförutsättningar 2017–2020

Budgetförutsättningar för åren 2017–2020, cirkulär 17:18
2017-04-27

Vårpropositionen 2017

Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2017, cirkulär 17:14
2017-04-19

Fastighetsavgiften 2018

Kommunal fastighetsavgift, prognos 2018, cirkulär 17:13
2017-04-12

Budgetförutsättningar 2017–2020

Budgetförutsättningar för åren 2017–2020, cirkulär 17:6
2017-02-16

Internränta 2018

Internränta för år 2018, cirkulär 17:5
2017-02-10

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot