Publicerad: 17 oktober 2019

Ekonomikalendern

Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.


Datum

Aktivitet

1 oktober

SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos.

1 oktober

SCB presenterar utfall utjämningssystemen.

4 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

16 oktober

SKL publicerar ”Ekonomirapporten, oktober 2019”.

30 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

14 november

Finansnätverk för kommuner, Stockholm

19 november

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall för kommuner och landsting.

20 november

SKL arrangerar Bokslutsdag 2019 i Umeå

27 november

SKL arrangerar Bokslutsdag 2019 i Malmö

november

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus.

2 december

SKL arrangerar Bokslutsdag 2019 i Stockholm

4 december

SKL arrangerar Bokslutsdag 2019 i Göteborg

5 december

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall för övriga.

december

SKL publicerar prisindex OPI och VPI.

19 december

SKL publicerar och MakroNytt 3/2019 med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2020 m.m.

19 december

SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor.

prel v. 51

SKL publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2018 och prognos 2019–2021.


Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot