Publicerad: 18 februari 2019

Ekonomikalendern

Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.

Datum

Aktivitet

15 februari

SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 1/2019.

21 februari

Extra RIPS-kommittésammanträde. Övervakningsmöte angående diskonteringsräntan i pensionsskulden.

prel 5 mars

SCB presenterar kommunernas och landstingens resultat för 2018.

14 mars

Seminarium om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag.

2 april

Finansnätverk för kommuner, Stockholm

prel 15 april

Regeringen presenterar Vårpropositionen.

prel 16 april

SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Vårpropositionen, inkl. preliminära uppgifter om PO-pålägg för år 2020.

26 april

SKL publicerar ny prognos för kostnadsutjämningen och LSS.

3 maj

SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos.

14 maj

SKL publicerar ”Ekonomirapporten, maj 2019”.

15 maj

SKL arrangerar Budgetdag 2019 i Skellefteå.

17 maj

SKL arrangerar Budgetdag 2019 i Stockholm.

22 maj

SKL arrangerar Budgetdag 2019 i Göteborg.

28 maj

SKL arrangerar Budgetdag 2019 i Malmö.

7 juni

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

14 juni

SKL publicerar extra prognos för LSS-utjämningen.

4 juli

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.


[sommaruppehåll]

8 augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

22 augusti

SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2019.

5 september

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

prel 6 september

RIPS-kommittésammanträde. Årligt övervakningsmöte angående diskonteringsräntan i pensionsskulden.

september

Regeringen presenterar Budgetpropositionen.

nästa dag

SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen.

september / oktober

Seminarium om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag.

1 oktober

SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos.

1 oktober

SCB presenterar utfall utjämningssystemen.

4 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

oktober

SKL publicerar ”Ekonomirapporten, oktober 2019”.

30 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

november

Bokslutsdagar i Malmö, Stockholm, Göteborg och Umeå/Luleå.

19 november

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall för kommuner och landsting.

november

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus.

5 december

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall för övriga.

december

SKL publicerar prisindex OPI och VPI.

19 december

SKL publicerar och MakroNytt 3/2019 med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2020 m.m.

19 december

SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor.

prel v. 51

SKL publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2018 och prognos 2019–2021.


Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    InformatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot