Publicerad: 16 november 2017

Ekonomikalendern

Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.

Datum

Aktivitet

14 november

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus

21 november

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall

22 november

Bokslutsdagen i Malmö

27 november

Seminarium om modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner, Stockholm

27 november

Bokslutsdagen i Göteborg

29 november

Bokslutsdagen i Stockholm

5 december

Bokslutsdagen i Umeå

5 december

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall

12 december

SKL publicerar prisindex OPI och VPI

prel vecka 51

SKL presenterar prognos på Fastighetsavgiften 2017 samt utfall 2016

20 december

SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor

20 december

SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2017, inkl. definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2018

21 december

SCB presenterar definitivt utfall i utjämningssystemen

 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot