Publicerad: 12 december 2018

Ekonomikalendern

Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.

Datum

Aktivitet

12 december

SKL publicerar prisindex OPI och VPI.

12 december

Riksdagen beslutar om budget för 2019.

17 december

SKL publicerar ”Ekonomirapporten, december 2018” med ny skatte-underlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2019 m.m.

19 december

SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor.

21 december

SCB presenterar utfall i utjämningssystemen.

v. 51

SKL publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2017 och prognos 2018–2020

2019


februari

Eventuellt extra RIPS-kommittésammanträde. Övervakningsmöte angående diskonteringsräntan i pensionsskulden.

15 februari

SKL publicerar internräntan för 2020.

15 februari

SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 1/2019.

prel 5 mars

SCB presenterar kommunernas och landstingens resultat för 2018.

14 mars

Seminarium om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag.

prel 15 april

Regeringen presenterar Vårpropositionen.

prel 16 april

SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Vårpropositionen, inkl. preliminära uppgifter om PO-pålägg för år 2020.

26 april

SKL publicerar ny prognos för kostnadsutjämningen och LSS.

3 maj

SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos.

14 maj

SKL publicerar ”Ekonomirapporten, maj 2019”.

15 maj

SKL arrangerar Budgetdag 2019 i Umeå.

17 maj

SKL arrangerar Budgetdag 2019 i Stockholm.

22 maj

SKL arrangerar Budgetdag 2019 i Göteborg.

28 maj

SKL arrangerar Budgetdag 2019 i Malmö.

7 juni

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

14 juni

SKL publicerar extra prognos för LSS-utjämningen.

4 juli

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.


[sommaruppehåll]

8 augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

22 augusti

SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2019.

5 september

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

prel 6 september

RIPS-kommittésammanträde. Årligt övervakningsmöte angående diskonteringsräntan i pensionsskulden.

september

Regeringen presenterar Budgetpropositionen.

nästa dag

SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen.

september / oktober

Seminarium om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag.

1 oktober

SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos.

1 oktober

SCB presenterar utfall utjämningssystemen.

4 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

oktober

SKL publicerar ”Ekonomirapporten, oktober 2019”.

30 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

november

Bokslutsdagar i Malmö, Stockholm, Göteborg och Umeå/Luleå.

19 november

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall för kommuner och landsting.

november

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus.

5 december

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall för övriga.

december

SKL publicerar prisindex OPI och VPI.

19 december

SKL publicerar och MakroNytt 3/2019 med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2020 m.m.

19 december

SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor.

prel v. 51

SKL publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2018 och prognos 2019–2021.

 

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    InformatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot