Publicerad: 20 april 2018

Ekonomikalendern

Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.

Datum

Aktivitet

25 april

SKL arrangerar seminarium om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner. FULLTECKNAT

prel 27 april

SKL publicerar cirkulär med ny prognos för kostnadsutjämningen och LSS.

27 april

SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt med ny skatteunderlags- och makroprognos, inklusive preliminära uppgifter om PO-pålägg för år 2019.

15 maj

SKL publicerar ”Ekonomirapporten, maj 2018”.

22 maj

SKL arrangerar Budgetdagar 2018 i Umeå

24 maj

SKL arrangerar Budgetdagar 2018 i Stockholm

30 maj

SKL arrangerar Budgetdagar 2018 i Malmö

31 maj

SKL arrangerar Budgetdagar 2018 i Göteborg

7 juni

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

v.24

SKL publicerar extra prognos för LSS-utjämningen.

4 juli

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

7 augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

16 augusti

SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2018.

22–23 augusti

Kommek arrangeras av bland annat SKL i Malmö.

4 september

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

prel 6 september

RIPS-kommittésammanträde. Årligt övervakningsmöte angående diskonteringsräntan i pensionsskulden.


Observera att Ekonomikalendern för hösten 2018 på grund av valet innehåller dubbla datum för presentation av Budgetpropositionen, SKL:s information om denna samt höstens skatteunderlagsprognos.

9 september

Val till riksdag, landsting/regioner och kommuner.

senast 24 september

Regeringen presenterar Budgetpropositionen [inget maktskifte].


dagen efter

SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen.

cirka 1 vecka senare

SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 3/2018.

1 oktober

SCB presenterar utfall i utjämningssystemen.

2 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

30 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

hösten

Seminarium om modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner, Stockholm.

14 november

SKL arrangerar Bokslutsdagar 2018 i Luleå.

senast 15 november

Regeringen presenterar Budgetpropositionen [maktskifte].

dagen efter

SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen.

cirka 1 vecka senare

SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 3/2018.

20 november

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall för kommuner och landsting.

20 november

SKL arrangerar Bokslutsdagar 2018 i Göteborg.

26 november

SKL arrangerar Bokslutsdagar 2018 i Stockholm.

28 november

SKL arrangerar Bokslutsdagar 2018 i Malmö.

november

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus.

5 december

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall för övriga.

prel 11 december

SKL publicerar prisindex OPI och VPI.

prel 18 december

SKL publicerar ”Ekonomirapporten, december 2018” med ny skatte-underlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2019 m.m.

prel 19 december

SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor.

v. 51

SKL publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2017 och prognos 2018–2020

 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot