Publicerad: 23 maj 2019

Ekonomikalendern


Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.

Datum

Aktivitet

26 april

SKL publicerar ny prognos för kostnadsutjämningen och LSS.

2 maj

SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos, med uppgifter om PO-avgifter för 2020.

13 maj

SKL publicerar ”Ekonomirapporten, maj 2019”.

15 maj

SKL arrangerar Budgetdag 2019 i Skellefteå [inställt].

17 maj

SKL arrangerar Budgetdag 2019 i Stockholm.

22 maj

SKL arrangerar Budgetdag 2019 i Göteborg.

28 maj

SKL arrangerar Budgetdag 2019 i Malmö.

7 juni

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

14 juni

SKL publicerar extra prognos för LSS-utjämningen.

4 juli

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.


[sommaruppehåll]

8 augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

22 augusti

SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2019.

5 september

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

prel 6 september

RIPS-kommittésammanträde. Årligt övervakningsmöte angående diskonteringsräntan i pensionsskulden.

september

Regeringen presenterar Budgetpropositionen.

nästa dag

SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen.

24 september

Seminarium om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag.

1 oktober

SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos.

1 oktober

SCB presenterar utfall utjämningssystemen.

4 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

prel 16 oktober

SKL publicerar ”Ekonomirapporten, oktober 2019”.

30 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

prel 14 november

Finansnätverk för kommuner, Stockholm

19 november

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall för kommuner och landsting.

20 november

SKL arrangerar Bokslutsdag 2019 i Umeå

27 november

SKL arrangerar Bokslutsdag 2019 i Malmö

november

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus.

2 december

SKL arrangerar Bokslutsdag 2019 i Stockholm

4 december

SKL arrangerar Bokslutsdag 2019 i Göteborg

5 december

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall för övriga.

december

SKL publicerar prisindex OPI och VPI.

19 december

SKL publicerar och MakroNytt 3/2019 med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2020 m.m.

19 december

SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor.

prel v. 51

SKL publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2018 och prognos 2019–2021.


Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot