Publicerad: 18 april 2018

EkonomiNytt till landsting

Ekonomisk information till dig som i landstinget arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning, kostnader för läkemedel med mera.

Nästa planerade EkonomiNytt, med ny skatteunderlagsprognos, publiceras den 27 april.

Filerna öppnas i nytt fönster.

Vårpropositionen 2018

04/2018: Vårpropositionen 2018 och vårändringsbudgeten för år 2018 (PDF)
2018-04-17

Löne- och prisförändringar 2016–2017

03/2018: Löne- och prisförändringar för landsting 2016–2017 (PDF)

Tabellbilaga: LPI och LPIK (Excel 2010)
2018-03-14

Planeringsförutsättningar 2018–2021

02/2018: Planeringsförutsättningar för åren 2018–2021 (PDF)

Tabellbilaga: Utfall för sjukskrivningsmiljarden (Excel 2010)
2018-02-15

Statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2018

01/2018: Statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2018 (PDF)
2018-01-26

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot