Publicerad: 11 december 2018

EkonomiNytt till landsting

Ekonomisk information till dig som i landstinget arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning, kostnader för läkemedel med mera.

Nästa planerade EkonomiNytt, om prisindexet VPI, publiceras preliminärt den 11 december.

Filerna öppnas i nytt fönster.

Planeringsförutsättningar 2018–2021

10/2018: Planeringsförutsättningar för åren 2018–2021 (PDF)
2018-11-19

Budgetpropositionen 2019

09/2018: Budgetproposition 2019 och höständringsbudgeten för år 2018 (PDF)
2018-11-16

Tidigare utgåvor:

Planeringsförutsättningar 2018–2021

08/2018: Planeringsförutsättningar för åren 2018–2021 (PDF)
2018-10-19

Preliminär utjämning för år 2019

07/2018: Preliminär utjämning för år 2019 (PDF)
2018-09-28

Planeringsförutsättningar 2018–2021

06/2018: Planeringsförutsättningar för åren 2018–2021 (PDF)
2018-08-16

Planeringsförutsättningar 2018–2021

05/2018: Planeringsförutsättningar för åren 2018–2021 (PDF)

Bilaga 1–3: Kostnadsutjämning, bidrag/avgift, förändring prognos mot utfall (Excel 2010)

Bilaga 4: Arbetsgivaravgifter 2018 och preliminärt 2019 (Excel 2010)
2018-04-27

Vårpropositionen 2018

04/2018: Vårpropositionen 2018 och vårändringsbudgeten för år 2018 (PDF)
2018-04-17

Löne- och prisförändringar 2016–2017

03/2018: Löne- och prisförändringar för landsting 2016–2017 (PDF)

Tabellbilaga: LPI och LPIK (Excel 2010)
2018-03-14

Planeringsförutsättningar 2018–2021

02/2018: Planeringsförutsättningar för åren 2018–2021 (PDF)

Tabellbilaga: Utfall för sjukskrivningsmiljarden (Excel 2010)
2018-02-15

Statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2018

01/2018: Statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2018 (PDF)
2018-01-26           

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    InformatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot