Publicerad: 18 januari 2018

EkonomiNytt till landsting 2013

Ekonomisk information till dig som i landstinget arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning, kostnader för läkemedel med mera.

För EkonomiNytt från tidigare år går det bra att skicka e-post till SKL:s Diarium, info@skl.se .

Filerna öppnas i nytt fönster.

Alla utgåvor av EkonomiNytt 2013

Redovisiningsfrågor 2013 och 2014

18/13: Redovisningsfrågor för landsting 2013 och 2014 (PDF)

Planeringsförutsättningar 2013–2017

17/13: Planeringsförutsättningar för åren 2013–2017 (PDF)

Bilaga: Arbetsgivaravgifter för LANDSTING år 2013 och 2014 (Excel 2010)

Bilaga: Överenskommelse mellan SKL och socialdepartementet om kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2014–2015 (PDF)

Bilaga: Sammanställning per landsting av maximala belopp per villkor för sjukskrivningsmiljardens olika delar år 2014 (Excel 2010)

Delårsbokslut andra tertial, helårsprognos 2013

16/13: Delårsbokslut andra tertial samt helårsprognos för 2013 (PDF)

Bilaga: Tabeller med landstingens resultat, resultaträkning, prognos, utfall, investeringar (Excel 2010)

Planeringsförutsättningar 2013–2017

15/13: Planeringsförutsättningar för åren 2013–2017 (PDF)

Preliminär utjämning 2014

14/13: Preliminär utjämning för år 2014 (PDF)

Budgetpropositionen 2014

13/13: Budgetpropositionen för år 2014 (PDF)

Bilaga 13/13: Arbetsgivaravgifter för LANDSTING år 2013 och prel.  för år 2014 (Excel 2010)

Planeringsförutsättningar 2013–2016

12/13: Planeringsförutsättningar för åren 2013–2016 (PDF)

Delårsbokslut första tertial, helårsprognos 2013

11/13: Delårsbokslut första tertial samt helårsprognos för 2013 (PDF)

Bilaga: Tabeller med landstingens resultat, resultaträkning, utfall (Excel 2010)

Landstingens bokslut 2012

10/13: Landstingens slutliga bokslut för 2012 (PDF)

Bilaga 10/13: Tabeller med detaljerade uppgifter för respektive landsting och region (Excel 2010)

Planeringsförutsättningar 2013–2016

09/13: Planeringsförutsättningar för åren 2013–2016 (PDF)

Bilaga 1: Preliminär kostnadsutjämning 2014 (Excel 2010)

Bilaga 2: Preliminär kostnadsutjämning 2014 enligt regeringens förslag (Excel 2010)

Diskonteringsräntan pensionskuldsberäkningen, rekommenderad PO

08/13: Diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen samt rekommenderad PO för år 2014 (PDF)

Bilaga 08/13: Arbetsgivaravgifter för LANDSTING år 2013 och prel.  för år 2014 (Excel 2010)

Vårpropositionen 2013

07/13: Vårpropositionen för år 2013 (PDF)

Landstingens preliminära bokslut 2012

06/13: Landstingens preliminära bokslut för 2012 (PDF)

Bilaga 06/13: Tabeller med detaljerade uppgifter för respektive landsting och region (Excel 2010)

Löne- och prisförändringar 2011–2012

05/13: Löne- och prisförändringar för landsting 2011–2012 (PDF)

Bilaga: Tabell med löne- och prisförändring för landsting (LPI, LPIK) och KPI (Excel 2010)

Planeringsförutsättningar 2013–2016

04/13: Planeringsförutsättningar för åren 2013–2016 (PDF)

Bilaga: Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess för 2013 (PDF)

Statsbidraget för läkemedelsförmånerna

03/13: Slutlig sammanställning av statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2012 (PDF)

Bilaga: Tabell med läkemedelsbidraget för 2012 – sammanställning av månadsutbetalningar (Excel 2010)

Kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

02/13: Utfall för insatser för kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess (PDF)

Bilaga 1: Landstingsvis fördelning av den rörliga delen och resultatet från den villkorade delen av statsbidraget för insatser för kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess, utom villkor 3 (Excel 97)

Bilaga 2: Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess för 2012 (PDF)

Landstingens budget och planer 2013–2015

01/13: Landstingens budget och planer för 2013–2015 (PDF)

Bilaga: Tabeller med landstingens utdebitering, resultat, investeringar (Excel 2010)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    InformatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot