Publicerad: 4 oktober 2018

EkonomiNytt till landsting 2014

Ekonomisk information till dig som i landstinget arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning, kostnader för läkemedel med mera.

Filerna öppnas i nytt fönster.

Alla utgåvor av EkonomiNytt 2014

Redovisningsfrågor för landsting 2014 och 2015

20/2014: Redovisningsfrågor för landsting 2014 och 2015 (PDF)
2014-12-19

Planeringsförutsättningar 2014–2018

19/2014: Planeringsförutsättningar för åren 2014–2018 (PDF)

Bilaga: Arbetsgivaravgifter för landsting år 2014 och 2015 (Excel 2010)
2014-12-05

Planeringsförutsättningar 2014–2018

18/2014: Planeringsförutsättningar för åren 2014–2018 (PDF)

2014-12-05

Statsbudgeten för 2015 – Alliansens förslag

17/2014: Statsbudgeten för 2015 – Alliansens förslag (PDF)

2014-11-04

Internränta 2015

16/2014: Internräntan för 2015 revideras (PDF)

2014-10-24

Planeringsförutsättningar 2014–2018

15/2014: Planeringsförutsättningar för åren 2014–2018 (PDF)

Bilaga: Arbetsgivaravgifter för landsting år 2014 och preliminära 2015 (Excel 2010)

2014-10-24

Budgetpropositionen för 2015

14/2014: Budgetpropositionen för 2015 (PDF)

2014-10-20

Delårsbokslut andra tertialet, helårsprognos 2014

13/2014: Delårsbokslut andra tertial samt helårsprognos för 2014 (PDF)

Bilaga: Tabeller delårsbokslut andra tertial (Excel 2010)

2014-10-02

Planeringsförutsättningar 2014–2018

12/2014: Planeringsförutsättningar för åren 2014–2018 (PDF)

2014-08-18

Planeringsförutsättningar 2014–2017

11/2014: Planeringsförutsättningar för åren 2014–2017 (PDF)

2014-06-11

Delårsbokslut första tertial, helårsprognos 2014

10/2014: Delårsbokslut första tertial samt helårsprognos för 2014 (PDF)

Bilaga: Tabeller delårsbokslut första tertial (Excel 2010)

2014-05-27

Landstingens definitiva bokslut 2013

09/2014: Landstingens definitiva bokslut för 2013 (PDF) 

Bilaga: Tabeller med resultat 2013, balansräkning, anläggningstillgångar m.m. (Excel 2010)

Planeringsförutsättningar 2014–2017

08/2014: Planeringsförutsättningar för åren 2014–2017 (PDF)  

Bilaga 1: Tabeller planeringsförutsättningar (Excel 2010)

Bilaga 2: Arbetsgivaravgifter för landsting år 2014 och preliminärt 2015 (Excel 2010)

Löne- och prisförändring 2015

07/2014: Löne- och prisförändring för landsting 2015 (PDF) 

Vårpropositionen 2014

06/2014: Vårpropositionen för år 2014 (PDF) 

Landstingens preliminära bokslut 2013

05/2014: Landstingens preliminära bokslut för 2013 (PDF) 

Bilaga: Tabeller preliminära bokslut (Excel 2010)

Löne- och prisförändring 2012–2013

04/2014: Löne- och prisförändringar för landsting 2012–2013 (PDF)  

Bilaga: LPI och LPIK 1980–2013 (Excel 97)

Planeringsförutsättningar 2013–2017

03/2014: Planeringsförutsättningar för åren 2013–2017 (PDF) 

Bilaga: Tabeller statsbidrag (Excel 2010)

Statsbidraget läkemedelsförmånerna 2013

02/2014: Slutlig sammanställning av statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2013 (PDF)

Bilaga: Utbetalningar läkemedelsbidraget (Excel 2010)

Budget och planer 2014–2016

01/2014: Landstingens budget och planer för 2014–2016 (PDF)  

Bilaga: Tabeller med budget och planer (Excel 2010)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    InformatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot