Publicerad: 4 oktober 2018

EkonomiNytt till landsting 2015

Ekonomisk information till dig som i landstinget arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning, kostnader för läkemedel med mera.

Filerna öppnas i nytt fönster.

Alla utgåvor av EkonomiNytt 2015

Kommunalekonomisk utjämning 2016

20/2015: Kommunalekonomisk utjämning 2016 (PDF)
2015-12-22

Redovisningsfrågor 2015 och 2016

19/2015: Redovisningsfrågor för landsting 2015 och 2016 (PDF)
2015-12-21

Planeringsförutsättningar 2015–2019

18/2015: Planeringsförutsättningar för åren 2015–2019 (PDF)

Bilaga 1: Arbetsgivaravgifter för landsting 2015 och 2016 (Excel)

Bilaga 2: Överenskommelse om en kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (PDF)
2015-12-18

Delårsbokslut andra tertialet

17/2015: Delårsbokslut andra tertialet samt helårsprognos 2015 (Word 2010)

Tabellbilaga: Resultat, utfall, prognos (Excel 2010)
2015-11-17

Planeringsförutsättningar 2015–2019

16/2015: Planeringsförutsättningar för åren 2015–2019 (PDF)
2015-10-08

Utjämning 2016

15/2015: Preliminär utjämning för år 2016 (PDF)
2015-10-01

Budgetpropositionen 2016

14/2015: Budgetpropositionen för år 2016 (PDF)
2015-09-23

Planeringsförutsättningar 2015–2018

13/2015: Planeringsförutsättningar för åren 2015–2018 (PDF)
2015-08-17

Delårsbokslut första tertialet

12/2015: Delårsbokslut första tertialet samt helårsprognos för 2015 (PDF)

Tabellbilaga: Prognos resultaträkning 2015 samt utfall resultaträkning per 30.4.2015 för respektive landsting och region (Excel 2010)

Pension till förtroendevalda

11/2015: Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda (PDF)

Tabellbilaga: Preliminär vägledning för beräkning och redovisning av skulder och kostnader för förtroendevalda (Excel 2010)
2015-06-19

Landstingens definitiva bokslut 2014

10/2015: Landstingens definitiva bokslut för 2014 (PDF)

Tabellbilaga: Årets resultat 2014 m.m., uppgifter om respektive landsting och region (Excel 2010)
2015-05-13

Planeringsförutsättningar 2015–2018

09/2015: Planeringsförutsättningar för åren 2015–2018 (PDF)

Bilaga 1–3: Kostnadsutjämning, bidrag/avgift, förändring (Excel 2010)

Bilaga 4: Arbetsgivaravgifter 2015 och preliminära 2016 (Excel 2010)
2015-04-29

Vårpropositionen 2015

08/2015: Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2015 (PDF)
2015-04-16

Statsbidraget för läkemedelsförmånerna

07/2015: Statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2015 (PDF)

Tabellbilaga: Läkemedelsbidraget 2015, månadsutbetalningar (Excel 2010)
2015-03-06

Landstingens preliminära bokslut 2014

06/2015: Landstingens preliminära bokslut för 2014 (PDF)

Tabellbilaga: 2014 års preliminära bokslut för landsting och koncern (Excel 2010)
2015-03-06

Löne- och prisförändringar 2013–2014

05/2015: Löne- och prisförändringar för landsting 2013–2014 (PDF)

Tabellbilaga: Löne- och prisförändring för landsting, LPI och LPIK (Excel 97)
2015-03-04

Planeringsförutsättningar 2015–2018

04/2015: Planeringsförutsättningar för åren 2015–2018 (PDF)

Tabellbilaga: Sammanställning per landsting, sjukskrivningsmiljarden för 2014 (PDF)
2015-02-19

Statsbidraget för läkemedelsförmånerna

03/2015: Slutlig sammanställning av statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2014 (PDF)

Bilaga: Sammanställning av månadsutbetalningar mars 2014 till och med februari 2015 (Excel 2010)
2015-01-30

Budget och planer för 2015–2017

02/2015: Landsting/regioners budget och planer för 2015–2017 (PDF)

Bilaga: Tabeller med budget och planer (Excel 2010)
2015-01-14

Kommunalekonomisk utjämning 2015

01/2015: Kommunalekonomisk utjämning 2015 (PDF)
2015-01-09

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    InformatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot