Publicerad: 1 oktober 2019

EkonomiNytt till regioner

Ekonomisk information till dig som i regionen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning, kostnader för läkemedel med mera.

Nästa planerade EkonomiNytt, med ny skatteunderlagsprognos, publiceras den 19 december.

Filerna öppnas i nytt fönster.

Planeringsförutsättningar 2019–2022

11/2019 – Planeringsförutsättningar för åren 2019–2022 (PDF)
2019-10-01

Budgetpropositionen 2020

10/2019 – Budgetpropositionen 2020 och höständringsbudgeten för år 2019 (PDF)
2019-09-19

Tidigare utgåvor:

Planeringsförutsättningar 2019–2022

09/2019 – Planeringsförutsättningar för åren 2019–2022 (PDF)
2019-08-22

Regelverk och ränta för RIPS

08/2019 – Regelverk och ränta för RIPS (PDF)

Bilaga: Ändringar i RIPS med anledning av ändrade redovisningsregler (PDF)
2019-06-28

Planeringsförutsättningar 2019–2022

07/2019 – Planeringsförutsättningar för åren 2019–2022 (PDF)

Tabellbilaga: Arbetsgivaravgifter 2019 och preliminärt för 2020 (Excel 2010)
2019-05-02

Preliminär kostnadsutjämning för 2020

06/2019 – Preliminär kostnadsutjämning för 2020 (PDF)

Tabellbilaga: Kostnadsutjämning, Bidrag/avgift, Förändring bidrag/avgift i kr/inv. (Excel 2010)
2019-04-26

Vårpropositionen 2019

05/2019 – Vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för år 2019 (PDF)
2019-04-11

Löne- och prisförändringar 2017–2018

04/2019 – Löne- och prisförändringar för landsting 2017–2018 (PDF)

Tabellbilaga: Löne- och prisförändring för landsting, LPI och LPIK (Excel 2010)
2019-03-13

Planeringsförutsättningar 2019–2022

03/2019 – Planeringsförutsättningar för åren 2019–2022 (PDF)

Tabellbilaga 1: Utfall för ”Sjukskrivningsmiljarden” för år 2018 (Excel 2010)

Tabellbilaga 2: Villkor för ”Sjukskrivningsmiljarden” för år 2019 (Excel 2010)
2019-02-15

Internränta för år 2020

02/2019 – Internränta för år 2020 (PDF)
2019-02-01

Statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2019

01/2019 – Statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2019 (PDF)
2019-01-28           

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot