Publicerad: 28 januari 2019

EkonomiNytt till landsting 2016

Ekonomisk information till dig som i landstinget arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning, kostnader för läkemedel med mera.

Filerna öppnas i nytt fönster.

Alla utgåvor av EkonomiNytt 2016

Planeringsförutsättningar

18/2016: Planeringsförutsättningar för åren 2016–2020 (PDF)

Bilaga 1: Arbetsgivaravgifter för LANDSTING år 2016 och 2017 (Excel 2010)

Bilaga 2: Överenskommelse ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”
2016-12-21

Redovisningsfrågor 2016 och 2017

17/2016: Redovisningsfrågor för landsting 2016 och 2017 (PDF)
2016-12-21

Vårdprisindex

16/2016: Vårdprisindex (VPI) (PDF)

Tabellbilaga: VPI, timlöner, avgifter, skuld, pris (Excel 2010)
2016-12-12

Delårsbokslut T2 samt helårsprognos 2016

15/2016: Delårsbokslut andra tertialet samt helårsprognos för 2016 (PDF)

Tabellbilaga: Resultat 2015 och 2016, prognos 2016, utfall t.o.m. 2016-08-31, prognos investeringar 2016 (Excel 2010)
2016-11-07

Planeringsförutsättningar 2016–2020

14/2016: Planeringsförutsättningar för åren 2016–2020 (PDF)
2016-10-05

Budgetpropositionen 2017

13/2016: Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för år 2016 (PDF)

Bilaga: Arbetsgivarfrågor i Budgetpropositionen (PDF)
2016-09-21

Planeringsförutsättningar 2016–2019

12/2016: Planeringsförutsättningar för åren 2016–2019 (PDF)
2016-08-15

Delårsbokslut T1 samt helårsprognos 2016

11/2016: Delårsbokslut första tertialet samt helårsprognos för 2016 (PDF)

Tabellbilaga: Resultat 2015 och 2016, prognos 2016 samt utfall t.o.m. 2016-04-30 (Excel 2010)
2016-06-23

Statsbidrag läkemedelsförmånerna 2016

10/2016: Statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2016 (PDF)

Tabellbilaga: Total för 2016 samt månadsutbetalningar mars–december 2016 (Excel 2010)
2016-06-23

Reviderade riktlinjer beräkning pensionsskuld

09/2016: Reviderade riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (PDF)
2016-06-17

Landstingens definitiva bokslut för 2015

08/2016: Landstingens och regionernas definitiva bokslut för 2015 (PDF)

Tabellbilaga med resultat, investeringar, kassaflöde m.m. (Excel 2010)
2016-05-18

Planeringsförutsättningar 2016–2019

07/2016: Planeringsförutsättningar för åren 2016–2019 (PDF)

Tabellbilaga: 1. Prognos kostnadsutjämning, 2. prognos bidrag/avgift 2017 samt 3. förändring bidrag/avgift (Excel)

Bilaga 4: Arbetsgivaravgifter för LANDSTING år 2016 och preliminärt 2017 (Excel)
2016-04-28

Vårpropositionen 2016

06/2016: Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016 (PDF)
2016-04-14

Löne- och prisförändringar 2014–2015

05/2016: Löne- och prisförändringar för landsting 2014–2015 (PDF)

Tabellbilaga: LPI och LPIK (Excel 97)
2016-03-03

Landstingens preliminära bokslut 2015

04/2016: Landstingens preliminära bokslut för 2015 (PDF)

Tabellbilaga: 2015 års resultat för landsting/regioner och koncern (Excel 2010)
2016-03-03

Planeringsförutsättningar 2015–2019

03/2016: Planeringsförutsättningar för åren 2015–2019 (PDF)

Bilaga 1: Utfall i sjukskrivningsmiljarden år 2015 (Excel 97)
2016-02-26

Internränta år 2017

02/2016: Ny metod att föreslå internränta för år 2017 (PDF)

Bilaga 1: Beskrivning av metod för kommunernas internränta baserad på KI Finans (PDF)

Bilaga 2: Översyn av metod för att föreslå internränta i kommuner och landsting (PDF)
2016-02-22

Landsting/regioners budget för 2016–2018

01/2016: Landsting/regioners budget och planer för 2016–2018 (PDF)

Tabellbilaga: Budget för landsting och koncerner 2016–2018 (Excel 2010)
2016-02-08

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot