Publicerad: 15 december 2017

Ekonomirapporten

Höstens Ekonomirapport pekar på ett relativt starkt 2017, men stora utmaningar väntar. Demografins utveckling innebär ökade kostnader. En åtgärd som krävs är minskad statlig detaljstyrning.

Utmaningar kräver minskad statlig detaljstyrning

2017-10-17: I ”Ekonomirapporten, oktober 2017” beskriver vi bland annat att den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och därmed det kommunala skatteunderlaget växer i relativt snabb takt i år och nästa år. Från 2019 förutsätts konjunkturläget normaliseras, vilket medför att skatteunderlaget förväntas utvecklas svagare framöver. Situationen för kom­mun­sektorn blir problematisk när behoven av skola, vård och omsorg samtidigt fortsätter växa i snabb takt.

Se webbsändningen med SKL:s ordförande och chefsekonom i efterhand

Om Ekonomirapporten

Ekonomirapporten ger en sammanfattning av sektorns förväntade utmaningar och konsekvenser av statliga satsningar och reformer som kommuner och landsting åläggs att göra.

Rapporten är en av grunderna för kommuners och landstings budgetplanering. Den belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt

Den kommer ut två gånger per år och är utgångspunkten för landstingens och kommunernas egna prognoser och beräkningar av ekonomi och budget för året. SKL:s prognos påverkar därmed skatt och prioriteringar i alla kommuner, landsting och regioner.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot