Publicerad: 14 augusti 2017

Ekonomirapporten

Ekonomirapporten är en av grunderna för kommuners och landstings budgetplanering. Den belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Investeringar och effektiviseringar nödvändiga framöver

I Ekonomirapporten, maj 2017 beskriver vi bland annat hur den demografiska utvecklingen framöver präglas av en kraftig befolkningsökning, inte minst när det gäller yngre och äldre.

Ekonomirapporten, maj 2017 (webbutiken)

Pressmeddelande

Pressmeddelande 2017-05-10

Filmer

Se webbsändningen med SKL:s ordförande och chefsekonom i efterhand (nytt fönster)

Se intervjuer med Annika Wallenskog och Lena Micko

Presentationer, OH-bilder

Bilderna från presentationen (PowerPoint 2010, nytt fönster)

Presentation av rapportens alla diagram (PowerPoint 2010, nytt fönster)

Presentation av rapportens alla tabeller (PowerPoint 2010, nytt fönster)

På engelska

Sammanfattningen och kapitel 2 om demografi med mera finns översatta till engelska:

The Economy Report, May 2017 (webbutiken)

Tidigare utgåvor

Ekonomirapporten, oktober 2016 (webbutiken)

The Economy Report, October 2016 (webbutiken)

Ekonomirapporten, april 2016 (webbutiken)

The Economy Report, April 2016 (webbutiken) 

Om Ekonomirapporten

Ekonomirapporten ger en sammanfattning av sektorns förväntade utmaningar och konsekvenser av statliga satsningar och reformer som kommuner och landsting åläggs att göra.

Rapporten kommer ut två gånger per år och är utgångspunkten för landstingens och kommunernas egna prognoser och beräkningar av ekonomi och budget för året. SKL:s prognos påverkar därmed skatt och prioriteringar i alla kommuner, landsting och regioner.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot