Publicerad: 11 december 2018

Om Ekonomirapporten

Ekonomirapporten ger en sammanfattning av sektorns ekonomi de senaste åren, liksom förväntade utmaningar och konsekvenser av statliga satsningar och reformer som kommuner, landsting och regioner åläggs att göra.

Ekonomirapportens omslagsillustration

Rapporten är en av grunderna för kommuners och landstings budgetplanering. Den belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Den kommer ut två gånger per år och är utgångspunkten för landstingens och kommunernas egna prognoser och beräkningar av ekonomi och budget för året. SKL:s prognos påverkar därmed skatt och prioriteringar i alla kommuner, landsting och regioner.

Informationsansvarig

  • Niclas Johansson
    Sektionschef
  • Annika Wallenskog
    AvdelningschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot