Publicerad: 17 november 2017

Finansfrågor

SKL ansvarar för två nätverk i finansiella frågor för kommuner respektive landsting.

Kommunernas finansnätverk

För dig som arbetar med finansfrågor i kommunen finns det möjlighet att träffa kollegor i andra kommuner.

Medlemmar i kommunernas finansnätverk har en egen samarbetsplattform på Projectplace där de kan utbyta information sinsemellan. Där finns även en del arbetsmaterial och dokument både från medlemmar och Sveriges Kommuner och Landsting.

Om du arbetar med finansfrågor i kommun och vill vara med i nätverket, kan du kontakta Siv Stjernborg. Välkommen!

Nästa träff med kommunernas finansnätverk planeras till den 17 april 2018.

Aktuellt

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot