Publicerad: 15 april 2019

Finansfrågor

Sverigers Kommuner och Landsting ansvarar för två nätverk i finansiella frågor för kommuner respektive landsting.

Kommunernas finansnätverk

För dig som arbetar med finansfrågor i kommunen finns det möjlighet att träffa kollegor i andra kommuner.

Om du arbetar med finansfrågor i kommun och vill vara med i nätverket, kan du kontakta Siv Stjernborg. Välkommen!

Senaste träff med kommunernas finansnätverk ägde rum den 2 april 2019

Höstens träff är preliminärt planerad till den 14 november 2019.

Aktuellt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Fredrik Holmström
    Ekonom
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot