Publicerad: 14 november 2018

Arkiv Finansfrågor

 • Internränta för 2020 oförändrad
  Internräntan för kommunsektorn bygger på sektorns egna upplåningskostnader. Internräntan för år 2020 fastställs till 1,5 procent. Den är oförändrad jämfört med internräntan avseende år 2019.
  2019-02-01
 • Internränta för 2019 sänks med 0,25 procentenheter
  Internräntan för kommunsektorn bygger på sektorns egna upplåningskostnader. Internräntan för år 2019 fastställs till 1,5 procent. Det är en sänkning med 0,25 procentenheter jämfört med internräntan avseende år 2017 respektive 2018.
  2018-02-13

Informationsansvarig

 • Siv Stjernborg
  Ekonom
 • Fredrik Holmström
  EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot