Publicerad: 20 mars 2015

Arkiv Finansfrågor

  • Internränta för 2019 sänks med 0,25 procentenheter
    2018-02-13: Internräntan för kommunsektorn bygger på sektorns egna upplåningskostnader. Internräntan för år 2019 fastställs till 1,5 procent. Det är en sänkning med 0,25 procentenheter jämfört med internräntan avseende år 2017 respektive 2018. 2018-02-13
  • Ränteavdrag för interna lån
    2016-12-05: SKL har begärt att regeringen åtgärdar regelverket kring ränteavdrag för de kommunala bolagens interna lån. 2016-12-05
  • Lagregler om effektiva ränteavdrags-begränsningar för bolag
    Från den 1 januari 2013 gäller nya lagregler i inkomstskattelagens (1999:1229) 24 kapitel. Riksdagen fattade i november 2012 beslut om ytterligare begränsningar i avdragsrätten för räntor på lån inom en intressegemenskap. 2016-03-30

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot