Publicerad: 18 oktober 2018

Internränta för 2019 sänks med 0,25 procentenheter

Internräntan för kommunsektorn bygger på sektorns egna upplåningskostnader. Internräntan för år 2019 fastställs till 1,5 procent. Det är en sänkning med 0,25 procentenheter jämfört med internräntan avseende år 2017 respektive 2018.

2018-02-13

Huvudkällan angående sektorns egna upplåningskostnader är Kommuninvests skulddatabas, KI Finans. Analysen visar att de lån som omsätts idag ersätts med lån till lägre ränta. Detta innebär att den genomsnittliga upplåningskostnaden fortfarande sjunker något varje kvartal, trots att förväntningarna på marknadsräntan innebär en viss uppgång.

Internräntan ändras enbart i kvarts procentenheter. Internränta för aktuellt år tas fram av SKL:s internräntekommitté i februari året innan. I februari 2017 fastställdes internräntan för 2018 till 1,75 procent.

Läs mer i cirkulär 18:5 (för kommuner) och EkonomiNytt 02/20178 (landsting). 

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Fredrik Holmström
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot