Publicerad: 10 februari 2017

Internränta för år 2018 oförändrad

Den föreslagna internräntan i sektorn bygger på sektorns egna upplåningskostnader. Internräntan föreslås för år 2018 att vara 1,75 procent. Det är oförändrat jämfört med den rekommenderade internräntan avseende år 2017.

Huvudkällan om sektorns egna upplåningskostnader är information från Kommuninvests skulddatabas, KI Finans. Analysen visar på att de lån som omsätts idag ersätts med lån till lägre ränta. Detta innebär att genomsnittsräntan fortfarande sjunker något varje kvartal trots att förväntningarna på marknadsräntan innebär en viss uppgång.

Räntenedgången i kommunernas genomsnittliga upplåningskostnad är dock marginell, varför vi förordar en oförändrad internränta. Internräntan avrundas uppåt och ändras enbart i hela kvarts procent.

Läs mer i cirkulär 17:5 (för kommuner) och EkonomiNytt 02/2017 (landsting).

Metoden för beräkning av internränta

I cirkulär 16:6 (kommuner) och EkonomiNytt 02/2016 (landsting) samt i dess bilagor beskrivs metoden som infördes år 2016.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot