Publicerad: 24 januari 2017

Kontanthantering i Sverige

SKL instämmer i förslaget att Riksbanken får övergripande ansvar för kontanthanteringen.

SKL har lämnat synpunkter på utredningen om kontanthanteringen i Sverige (SOU 2014:61). SKL:s kansli instämmer i förslaget att Riksbanken ska ha det övergripande ansvaret. Kontanthantering är en central funktion och ansvaret bör vila på en ansvarig myndighet. Riksbanken är sedan länge ansvarig för tillförseln av sedlar och mynt inom landet.

Läs SKL:s yttrande över utredningen Svensk kontanthantering (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot