Publicerad: 18 oktober 2018

Ränteavdrag för interna lån

SKL har begärt att regeringen åtgärdar regelverket kring ränteavdrag för de kommunala bolagens interna lån.

2016-12-05

Kommuner och landstingsägda bolag har vägrats avdrag för räntekostnader för interna lån till den del de utlånade medlen består av kommunernas eller landstingens ”överlikviditet”. En konsekvens av detta är osäkrare placeringar av tillgängliga medel för kommuner och dyrare lån för de kommunala bolagen. Detta riskerar att försvåra önskvärda satsningar på bland annat bostäder och infrastruktur, som i stor utsträckning sker genom kommun- och landstingsägda bolag.

Osäkert rättsläge kring interna lån

Rättsläget är osäkert i frågan och vi står nu inför att kommun- och landstingsägda företag som vägrats avdrag för räntekostnader för interna lån överklagar Skatteverkets beslut. Det medför troligen en mycket lång skatteprocess. Det är oacceptabelt att det osäkra rättsläget ska kvarstå under lång tid. De vägrade ränteavdragen inom kommunsektorn beror inte på höga räntenivåer och inte heller handlar det om något undandragande av skatt.

SKL har återigen skrivit till regeringen och upprepat sin begäran att en översyn görs av bestämmelserna om ränteavdrag för så kallade interna lån. Förbundet lämnar i denna skrivelse förslag på hur en sådan förändring kan utformas.

Brev till regeringen om interna lån och internbanker

SKL har skickat sin framställan till finansdepartementet och även diskuterat frågan med regeringsföreträdare men hittills inte erhållit någon respons.

Ränteavdrag för interna lån, SKL:s framställan till regeringen, 2016-06-15 (PDF)

Tidigare publicerat:

Skatteregel hotar kommunala bolag, Lena Micko om SKL:s yttrande 2015-05-22

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Fredrik Holmström
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot