Publicerad: 15 juni 2018

SKL avstyrker förslaget om utökade begränsningar för ränteavdrag

SKL gör bedömningen att det förslag som nu lämnats innebär att politiska mål och ambitioner inte kommer att uppfyllas. Förslaget bör därför inte leda till lagstiftning. Remisstiden gick ut den 26 september.

2017-09-11

SKL avstyrker det föreliggande förslaget

SKL:s remissvar (PDF, nytt fönster)

SKL kan inte tillstyrka ett förslag vars effekter inte har analyserats men som, även i avsaknad av en sådan analys, kan konstateras slår hårt mot de kommunala bolagens samhällsviktiga verksamheter.

En djupgående analys av samtliga effekter måste genomföras innan förslag att begränsa ränteavdrag – mer än vad som krävs för att genomföra implementering av Direktivet med dess lättnadsregler – presenteras.

SKL anser och föreslår att:

  • Sverige inför de regler som återfinns i EU:s tvingande Direktiv – både den i Direktivet reglerade huvudregeln samt de så kallade lättnadsreglerna samt att
  • de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna för interna lån avskaffas.

Förslaget innebär att skattebördan omfördelas. Högt belånade företag får betala mer i bolagsskatt. Förslaget slår hårt på de kommunala bolagens samhällsviktiga investeringar, vilket försvårar genomförandet av politiska mål och ambitioner samt nödvändiga infrastruktursatsningar.

Sista dag för att svara på remissen är den 26 september!

Bakgrund till kravet på begränsningar för ränteavdrag

Det finns ett tvingande EU-direktiv som Sverige måste införa avseende ränteavdragsbegränsningar. Det förslag som nu läggs har dock ett vidare syfte och man föreslår att mer långtgående begränsningar införs i Sverige. Man beaktar inte heller de möjligheter till undantag som EU-direktivet medger, bland annat för samhällsviktiga investeringar. Vidare föreslår man att de nuvarande ränteavdragsbegränsningarna för interna lån ska finnas kvar.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot