Publicerad: 24 januari 2019

Finansieringsprincipen på tre minuter

Se filmen som på ett kort och pedagogiskt sätt förklarar vad som gäller om finansieringsprincipen.

Den kommunala finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och kommunsektorn. Det är viktigt för SKL som företräder kommuner och landsting att hänvisa till den på rätt sätt. Det är därför bra att du som förtroendevald eller tjänsteman vet vad finansieringsprincipen innebär.

Informationsansvarig

  • Per Sedigh
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot