Publicerad: 14 december 2017

Film om finansieringsprincipen

Se filmen som på ett kort och pedagogiskt sätt förklarar vad som gäller om finansieringsprincipen.

Den kommunala finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och kommunsektorn. Det är viktigt för SKL som företräder kommuner och landsting att hänvisa till den på rätt sätt. Det är därför bra att du som förtroendevald eller tjänsteman vet vad finansieringsprincipen innebär.

Finansieringsprincipen på 3 minuter

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot