Publicerad: 4 oktober 2018

God ekonomisk hushållning

Många kommuner och landsting befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation, samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar. De måste även leva upp till lagreglerna för god ekonomisk hushållning, så att inte finansieringen av välfärden skjuts till kommande generationer.

God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv i kommunallagen

I kommunallagen regleras god ekonomisk hushållning (från 2005) samt resultatutjämnings-reserv (från 2013).

Lagen om god ekonomisk hushållning

SKL:s analysgrupp – analys av ekonomi och styrning

SKL:s analysgrupp erbjuder en genomgång av kommunens ekonomi och styrning samt en prognos.

Via Analysgruppen erbjuds sedan flera år ett aktivt stöd till kommuner med ekonomiska svårigheter. För närvarande har drygt 160 analyser genomförts.

Analysgruppen

Tips och rapporter om god ekonomisk hushållning och resursfördelning

Ta del av promemorior och rapporter kring god ekonomisk hushållning från SKL. Finansiell analys, resursfördelning, tidiga tecken på ekonomisk obalans, revisorernas roll är några av ämnena.

Andra promemorior och rapporter, god ekonomisk hushållning

Informationsansvarig

  • Fredrik Holmström
    Ekonom
  • Bengt-Olof Knutsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot