Publicerad: 14 februari 2018

God ekonomisk hushållning

Många kommuner och landsting befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation, samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar. De måste även leva upp till lagreglerna för god ekonomisk hushållning, så att inte finansieringen av välfärden skjuts till kommande generationer.

God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv i kommunallagen

I kommunallagen regleras god ekonomisk hushållning (från 2005) samt resultatutjämningsreserv (från 2013).

Lagen om god ekonomisk hushållning

SKL:s analysgrupp – analys av ekonomi och styrning

SKL:s analysgrupp erbjuder en genomgång av kommunens ekonomi och styrning samt en prognos.

Via Analysgruppen erbjuds sedan flera år ett aktivt stöd till kommuner med ekonomiska svårigheter. För närvarande har drygt 160 analyser genomförts.

Analysgruppen

Tips och rapporter om god ekonomisk hushållning och resursfördelning

Ta del av promemorior och rapporter kring god ekonomisk hushållning från SKL.

Promemorior och rapporter, god ekonomisk hushållning

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot